Fiscalis programa razmjene održan u Republici Irskoj od 15.-19. listopada 2007.

  

       Carinska uprava Republike Hrvatske sudjelovala i na Fiscalis programu razmjene koji se održao Republici Irskoj od 15. do 19. listopada 2007. godine. Ovo je već 4. Fiscalis seminar na kojem su sudjelovali predstavnici Carinske uprave iz područja trošarina od kada je Hrvatskoj omogućeno sudjelovanje u navedenom Programu. Prije ovog sudjelovali smo na Fiscalis-u u Sloveniji, te dva puta u Mađarskoj.

       Sudionici ovog programa razmjene bili su djelatnici koji rade na različitim poreznim poslovima, različitih interesa i različitih nadležnosti iz različitih zemalja članica EU, te dva predstavnika Republike Hrvatske (nadzor nad naplatom PDV i trošarine). U ovoj razmjeni je sudjelovalo oko 30 – tak učesnika. Hrvatsku su zastupale Tatjana Cimaš Tonković iz Carinske uprave, te Karmen Strahinec iz Porezne uprave.

       Naši irski domaćini bili su djelatnici Revenue Commissioners, a koja djeluje nezavisno od Ministarstva financija i bavi svim vrstama poreza koji utječu na punjenje irskog državnog proračuna.

       Rad se odvijao u manjim grupama, ovisno o iskazanim interesima u prijavama za sudjelovanje u Fiscalis programu.

       Trošarinska grupa se sastojala od 4 člana – kolegice iz Rumunjske i Italije, kolege iz Slovačke i hrvatske predstavnice, te budući da se svi bavimo izradom trošarinskog zakonodavstva i njegovom implementacijom u nacionalno zakonodavstvo dodijeljeni su nam domaćini koji se time bave.

       Upućeni smo u Ured Poreznog Povjerenstva, Odjel za indirektne poreze, politiku i zakonodavstvo, Odsjek za EU trošarine, a koji se nalazi u Dublinu, Dublin Castle. Tu nas je primio g. Gerry Lawlor, pomoćnik direktora, a koji nam je bio domaćin i idućih dana.

       G. Lawlor nas je upoznao sa osnovama irskog Općeg trošarinskog zakona (General Excise Law) , te općenito sa irskim trošarinskim zakonodavstvom vezanim uz glavne kategorije EU harmonizirane legislative: trošarine na alkohol (Alcohol Products Tax), mineralna ulja (Mineral Oil Tax) i duhanske proizvode (Tobacco Products Tax). Opći trošarinski zakon u ovom obliku napravljen je tek 2005. godine, a do tada su radili po odredbama engleskog zakonodavstva koje je bilo na snazi od ranog 19. stoljeća.

       Zakon se sastoji od 5 segmenata (poglavlja) :

Definicije, podložnost plaćanju i plaćanje trošarina (uključujući porezna skladišta i odgodu plaćanja),

  1. Kretanje robe unutar Zajednice
  2. Prekršaji, kazne i postupci
  3. Ovlasti službenih osoba
  4. Žalbenog postupka

       Bitno je napomenuti da se većina odredbi koje primjenjuju u praksi ne nalazi u zakonima, već u tzv. Notice, ili Schedule-ima, a koji služe kako klijentima, tako i službenicima za objašnjenje i pojednostavljenje postupka, te njihovu transparentnost.

       Način rada u grupi bio je poprilično neformalan, razmjenjivala su se iskustva i rješenja određenih instituta EU trošarinske legislative kako u Irskoj, tako i pojedinačno u svakoj zemlji čiji predstavnici su bili nazočni tim sastancima.

       Opći je zaključak da ovakvi programi razmjene izuzetno pridonose boljoj upućenosti u praksu ostalih zemalja, te usvajanju najbolje prakse, te da pridonose boljem shvaćanju rješenja koja su se primijenila u određenim državama, a koja mogu odudarati od rješenja ostalih država. Naglašena je i izuzetna disproporcija u primjeni nekih instituta trošarinskog prava koje primjenjuju „stare“ države članice od onih koje primjenjuju „nove“ države članice, ali i velike sličnosti u zakonodavnom rješavanju određenih pitanja.

       Ipak, ono što ostaje trajno s ovakvih Programa razmjene - to su veze koje ostaju nakon takvih seminara, te mogućnosti bržeg rješavanja na općoj razini nekih tekućih nejasnoća glede implementacije trošarinskog zakonodavstva.  

 

 
 
 
 
 

 

 Pisane vijesti