EMCS faza 4.0 nove verzije shema poruka

Vezano na primjenu EMCS faze 4.0 objavljene su nove verzije shema poruka. Ostala  relevantna dokumentacija nalazi se unutar izbornika e-Carina - EMCS.

Početak pune primjene nove faze EMCS sustava - EMCS faze 4.0 je 13. veljače 2023. godine

Pisane vijesti

Dokumenti