31. ožujak 2008 – novi rok za uporabu „stare“ zajedničke garancije u postupcima provoza

Radi osiguranja nesmetanog odvijanja međunarodnog robnog prometa i provoznih postupaka te normalnog funkcioniranja gospodarskih subjekata, Carinska uprava je odobrila  da se kao instrument osiguranja mogućeg duga u postupku provoza (uz zajedničko jamstvo za postupak provoza), najkasnije do  31. ožujka 2008. godine, mogu koristiti i važeća zajednička bankovna jamstva položena pri Carinskoj upravi, prema odredbama Uredbe za provedbu Carinskog zakona („Narodne novine“, br. 161/2003 i 69/2006)Pisane vijesti