27. sastanak odbora za provedbu svjetske carinske organizacije

  

     27. Sastanak Odbora za provedbu Svjetske carinske organizacije (WCO Enforcement Committee) U vremenu od dana 25. do 29. veljače 2008. godine u Bruxellessu, Kraljevina Belgija, održan je 27. sastanak Odbora za provedbu Svjetske carinske organizacije – WCO Enforcement Committee.

      Sastanku su prisustvovali predstavnici zemalja članica Svjetske carinske organizacije, predstavnici međunarodnih organizacija INTERPOL-a, EUROPOL-a, Tajništva CITESA, Europske komisije te predstavnici industrije, dok su kao predstavnici Carinske uprave Republike Hrvatske sudjelovale gospođa Ivana Javor, načelnica Odjela za droge, opasne tvari i sprječavanje pranja novca CURH i gospođa Inga Maleš, inspektor u Odjelu za suzbijanje krijumčarenja – prijevara CURH.

       Tijekom petodnevnog radnog sastanka prikazane su brojne prezentacije iz područja suzbijanja prekograničnog kriminala, krijumčarenja i nedopuštene trgovine, a vezano uz slijedeće teme:

  • opojne droge;
  • prekursori;
  • cigarete;
  • pranje novca;
  • komercijalne prijevare;
  • intelektualno vlasništvo.

       Gospođa Ivana Javor, načelnica Odjela za droge, opasne tvari i sprječavanje pranja novca Službe za nadzor CURH-a, kao predsjedavajuća na 16. sastanku Europskih službi za suzbijanje krijumčarenja održanom u Cavtatu u listopadu prošle godine, održala je prezentaciju o preporukama i zaključcima sa spomenutog sastanka.

       U skladu sa zaključcima s 25. sastanka Odbora za provedbu Svjetske carinske organizacije, rad na sastanku je provođen kroz 3 radionice, koje se obrađivale slijedeću tematiku:

  • Nezakonitosti vezane uz propise za zaštitu okoliša;
  • Komercijalne prijevare i pranje novca;
  • Suzbijanje ilegalne trgovine opojnim drogama i prekursorima.

       Kako je za ovu godinu Svjetska carinska organizacija kao jedan od svojih prioriteta postavila suzbijanje ilegalne trgovine drogama, Odbor je zaključio da bi carinske službe trebale više raditi na promicanju svog rada kada je posrijedi sprječavanje krijumčarenja opojnih droga, kao i zapljene izvršene od strane carinske službe, te je s tim ciljem preporučeno poboljšanje suradnje s medijima.Pisane vijesti