Najava aktualnih izmjena carinskih propisa, 3. ožujka 2008.

  

      U prostorima Središnjeg ureda Carinske uprave, dana 3. ožujka 2008. godine održan je sastanak predstavnika udruga gospodarstvenika kao i samih gospodarstvenika, sa predstavnicima Carinske uprave. Sastanak je održan sa namjerom pravovremenog i potpunog informiranja o predstojećim izmjenama carinskih propisa, iz razloga što će dio izmjena imati utjecaja na sve gospodarstvenike koji su sudionici u carinskim postupcima.

      Naime, u postupku usklađivanja hrvatskog carinskog zakonodavstva sa europskim postignut je visok stupanj usklađenosti propisa sa pravnom stečevinom u području Carinska unija. Unatoč u velikoj mjeri usklađenom zakonodavstvu tijekom screeninga za poglavlje 29. Carinska unija identificirana su pojedina neusklađena područja, te je Republika Hrvatska u odnosu na neka od njih preuzela obvezu usklađivanja, sa jasno utvrđenim rokovima izloženim u Pregovaračkom stajalištu za ovo poglavlje.

      Sukladno, dakle, Pregovaračkom stajalištu za Poglavlje 29. Carinska unija, preuzeta je obveza izmjena carinskih propisa, odnosno usklađivanja odredaba koje uređuju nepovlašteno podrijetlo i rok za naplatu carinskog duga, najkasnije do II kvartala ove godine, a navedeno je također jedna od mjera iz Nacionalnog programa Republike Hrvatske za pristupanje EU za 2008. godinu.

      U Ministarstvu financija izrađen je nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona. Najznačajnija izmjene Carinskog zakona, što ih je potrebno donijeti radi ispunjavanja spomenutih obveza odnose se na sljedeće:

  • izmjena rokova za plaćanje carinskog duga, na način da se umjesto važećeg roka od 30 dana utvrđuje obveza plaćanja u rokovima koji ne smiju biti dulji od deset dana;
  • rok od 10 dana može se produljiti u postupcima naknadne naplate,
  • pouzdanim gospodarstvenicima se, prema propisanim pravilima, na njihov zahtjev, može odobriti odgodu plaćanja, s rokom odgode od 30 dana, ali uz obvezu polaganja osiguranja za namirenje duga,
  • u pojedinim slučajevima Carinska uprava može odobriti i druge pogodnosti plaćanja, s time da je ovakvo odobrenje uvjetovano polaganjem osiguranja i plaćanjem kamata, u skladu sa važećim propisima.

      Ministarstvo financija je uputilo nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona na mišljenja nadležnim ministarstvima, udrugama gospodarstvenika, otpremnika i sindikatima.

      U spomenutom nacrtu predloženo je stupanje na snagu predmetnoga zakona 1. srpnja 2008. godine. Ovo je krajnji rok, imajući na umu obveze iz Pregovaračkog stajališta i Nacionalnog programa, no ipak se pri njegovom određivanju prije svega imala u vidu potreba prilagodbe gospodarstva na okolnost skraćivanja roka za plaćanje, odnosno poduzimanje mjera pojedinih sudionika u carinskim postupcima s ciljem ishođenja „povoljnijih“ rokova za naplatu duga, putem odobravanja odgode njegova plaćanja. Također uzeta je u obzir potreba donošenja provedbenih odredaba, putem izmjena Uredbe za provedbu Carinskog zakona, koje će, među ostalim obuhvatiti odredbe o nepovlaštenom podrijetlu te uvjete i kriterije za odobravanje odgode plaćanja.

      Sudionici na sastanku upoznati su sa svim naprijed navedenim, kako bi o tome informirali što širi krug gospodarstvenika. Pisane vijesti