Stručno osposobljavanje

Trenutno nema aktivnih javnih poziva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.