Javni poziv vlasniku plovila "ULIA" (motorna jahta MAINSHIP, 35 Open Bridge, 10,67 m / 1991.g.) radi uređenja položaja navedenog plovila, 30.10.2019.

  • Slika /8096/Ulia -Funtana (1).JPG
  • Slika
  • Slika
  1.  Predmet javnog poziva je plovilo ULIA (motorna jahta MAINSHIP, 35 Open Bridge, 10,67 m / 1991.g.), a koje se nalazi u MONTRAKER d.o.o.,  Marina Funtana, Funtana, Ribarska 11.
 
  1. Robu opisanu u točki 1. ovog javnog poziva nije moguće povezati s vlasnikom iste odnosno vlasnik ne preuzima upućena pismena.
 
  1. Ako se vlasnik robe ne javi, istekom roka od 90 dana od dana objave na oglasnoj ploči Carinskog ureda Rijeka odnosno na mrežnoj stranici Carinske uprave, ovisno o tome što je kasnije, sukladno odredbi članka 47. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske Unije, roba se smatra ustupljenom u korist Republike Hrvatske i roba se može:
 
- prodati u postupku javne prodaje (članak 44. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske Unije) i besplatno dodijeliti tijelima         državne uprave i drugim državnim tijelima te tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je roba potrebna za obavljanje njihove djelatnosti (članak 45. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske Unije) ili
 
- će se uništiti pod carinskim nadzorom ako se ne može prodati ili besplatno dodijeliti jer za navedeno postupanje postoje zapreke sukladno carinskom zakonodavstvu ili posebnim propisima, ili se zbog bilo kojeg razloga nije uspjela prodati ili besplatno dodijeliti.
 
 
  1. Objavljivanjem ovog javnog poziva na oglasnoj ploči Carinskog ureda Rijeka odnosno na mrežnoj stranici Carinske uprave, smatra se provedbom postupka objave činjenica bitnih za uređenje položaja robe opisane u točki 1. ovog javnog poziva sukladno članku 47. stavak 1. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske Unije.
 
  1. Ovim putem se vlasnik robe opisane u točki 1. ovog javnog poziva, upozorava da će se smatrati da je isti podnio zahtjev za ustupanje u korist Republike Hrvatske ako se ne javi u roku navedenom u točki 3. ovog javnog poziva.