Zakon o posebnom porezu na kavu i Pravilnik o posebnom porezu na kavu i rukovanje markicama za označavanje kave

Od dana 01. rujna 2005. u primjeni je Zakon o posebnom porezu na kavu koji je stupio na snagu 26. srpnja 2005., a objavljen je u „Narodnim novinama“ , broj 87/2005, te Pravilnik o posebnom porezu na kavu i rukovanje markicama za označavanje kave koji je stupio na snagu 27. srpnja 2005., a objavljen je u „Narodnim novinama“ , broj 92/2005. U nastavku vam dajemo cjelovite tekstove citiranog Zakona i Pravilnika.

Pisane vijesti