Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13; 73/17; 14/19)

Slika /6406/Slika - ostale informacije.jpg

S danom 15.02.2019. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 14/2019).

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 14/2019) ukida se dosadašnja obaveza hrvatskih uvoznika i izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku iz Priloga VII Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 (neopasan otpad), da najave pošiljku otpada, u pisanom i digitalnom obliku inspekciji zaštite okoliša, tri radna dana prije planiranog početka slanja pošiljke (članak 62. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 14/19).
Kompletan, pročišćeni tekst Zakona, dostupan je na web stranici: https://www.zakon.hr/z/657/Zakon-o-odr%C5%BEivom-gospodarenju-otpadom

Pisane vijesti