Uvođenje mjera ograničavanja s obzirom na djelovanje Bjelorusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

Slika /slike/Slike za objave za web/uredba.jpg

S obzirom na stanje u Bjelorusiji i sudjelovanje Bjelorusije u ruskoj agresiji prema Ukrajini, uvedene su nove mjere zabrana i ograničenja.

Uredbom Vijeća (EU) 2023/1594 od 3. kolovoza 2023. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelorusiji i sudjelovanje Bjelorusije u ruskoj agresiji prema Ukrajini, uvode se nove zabrane i ograničenja u trgovini robe visoke tehnologije koja bi mogla doprinijeti bjeloruskom vojnom i tehnološkom napretku ili razvoju njegova sektora obrane i sigurnosti. Uvodi se i zabrana pružanja bilo kakvih usluga posredovanja, tehničkih usluga i brokeringa, te financiranja ili pružanja financijskih usluga vezanih za robu vojne i dvojne namjene, koja bi bila namijenjena Bjelorusiji. Uvodi se i zabrana izvoza robe i tehnologije prikladne za uporabu u zrakoplovstvu i svemirskoj industriji, uključujući zrakoplovne motore i njihove dijelove, za letjelice s posadom i letjelice bez posade.

Uredba Vijeća (EU) 2022/577 od 8. travnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu i sudjelovanje Bjelarusa u ruskoj agresiji na Ukrajinu uvodi zabranu svim cestovnim prijevoznicima s poslovnim nastanom u Bjelorusiji obavljanje cestovnog prijevoza robe na području Unije, među ostalim i u provozu.
Također, zabranjuje se prodaja, isporuka, prijenos ili izvoz novčanica denominiranih u eurima ili bilo kojoj službenoj valuti države članice, u Bjelorusiju ili Rusiju bilo kojoj pravnoj ili fizičkoj osobi, subjektu ili tijelu za upotrebu u Bjelorusiji ili Rusiji. Uz iznimku koja postoji za potrebe diplomatskih i konzularnih misija te dnevnih potreba fizičkih osoba koje putuju u Rusiju ili Bjelorusiju i članova njihove najuže obitelji koja putuju s njima.
Za provedbu navedenih Uredbi te izdavanje dozvola za prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije koja podliježe mjerama ograničenja, nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.
Uredbe su stupile na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije i obvezujuća su u svim zemljama članicama.

Uredbom Vijeća (EU) 2022/355 od 2. ožujka 2022. godine o izmjeni Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelorusiji i sudjelovanje Bjelorusije u ruskoj agresiji prema Ukrajini (SL L 67/1, 2.3.2022.)  te Uredbom Vijeća (EU) 2022/398 od 9. ožujka 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelorusiji i sudjelovanje Bjelorusije u ruskoj agresiji prema Ukrajini (SL L 82/1, 9.3.2022.) uvedene su nove mjere zabrana i ograničenja. Uz dosadašnju zabranu izvoza određenih kategorija roba, tehnologija i usluga (roba dvojne i vojne namjene), uvedene su  sankcije i na uvoz sljedećih roba iz Bjelorusije ili podrijetlom iz Bjelorusije: mineralni proizvodi, drvo i proizvodi od drva; proizvodi od cementa, željezo, čelik i njihovi proizvodi, pneumatske gume i popis određenih vrsta strojeva koji se taksativno navode u prilozima Uredbe.

 

Stranica