Upis u registar kupaca loživa ulja putem elektroničke pošte

Slika /6386/Slika - ostale informacije.jpg

Člankom 111. stavkom 4. Zakona o trošarinama („Narodne novine“, broj 106/2018) propisano je da se prodaja loživa ulja iz posebno utvrđenih prodajnih mjesta smije obavljati samo osobama koje su se prethodno upisale u registar kupaca loživa ulja i ne smije se obavljati u razdoblju od 30. travnja do 1. listopada.

Carinska uprava će rješenjem brisati kupca loživa ulja iz registra ako se utvrdi da je nezakonito postupao s loživim uljem ili ne dopusti ili onemogućava provedbu trošarinskog nadzora.
Člankom 91. stavkom 1. Pravilnika o trošarinama („Narodne novine“, broj 1/2019) propisano je da Carinska uprava u elektroničkom obliku uspostavlja i vodi registar krajnjih kupaca loživa ulja.

Sukladno stavku 2. istog članka propisano je da se kupac loživa ulja upisuje u registar kupaca na temelju zahtjeva kojeg može:
1. Podnijeti osobno nadležnom carinskom uredu prema sjedištu ili prebivalištu,
2. Podnijeti putem elektroničke pošte ili
3. Ispuniti i predati prodavatelju loživa ulja na posebno utvrđenom prodajnom mjestu prije prve kupnje loživa ulja.

Zahtjev za upis u registar kupaca loživa ulja putem elektroničke pošte podnosi se na Obrascu LU koji je tiskan u prilogu 58 Pravilnika.
Poveznica na obrazac: https://carina.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Trosarine/Propisi/POT%202019//Prilog%2058%20-%20Obrazac%20LU.doc
Ukoliko kupac loživa ulja – fizička osoba ili obrtnik podnosi Obrazac LU putem elektroničke pošte, uz ispunjeni i potpisani  Obrazac LU obvezno mora priložiti i presliku osobne iskaznice.
Ukoliko je kupac loživa ulja – ustanova, pravna osoba ili sl., podnosi putem elektroničke pošte samo ispunjeni i potpisani Obrazac LU.

Ispunjeni Obrazac LU zajedno sa preslikom osobne iskaznice podnosi se na sljedeće elektroničke adrese, ovisno o prebivalištu podnositelja zahtjeva:
1. Za područje Područnog carinskog ureda Zagreb: lozivoulje.zg@carina.hr
2. Za područje Područnog carinskog ureda Osijek: lozivoulje.os@carina.hr
3. Za područje Područnog carinskog ureda Split: lozivoulje.st@carina.hr
4. Za područje Područnog carinskog ureda Rijeka: lozivoulje.ri@carina.hr

Podatak o područjima na kojima djeluju područni carinski uredi može se pronaći na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_58_1282.html
 
Napomena: Prodavatelj loživa ulja zaprimljene zahtjeve dostavlja nadležnom carinskom uredu prema mjestu posebnog utvrđenog prodajnog mjesta.
 
 
 
 
 

Pisane vijesti