U vozilu pronađen ustrijeljen smeđi medvjed

Slika /12677/1.jpg

Carinski službenici Sektora za mobilne jedinice pregledom vozila pronašli neuobičajen ulov, mrtvog  smeđeg medvjeda koji se nalazi na Crvenom popisu ugroženih životinja Hrvatske, te je isti u Republici Hrvatskoj strogo zaštićena životinja temeljem Zakona o zaštiti prirode.

Provodeći redovne pojačane mjere nadzora 28. svibnja 2023. godine na lokaciji Ružić kod mosta preko rijeke Čikole carinski službenici Sektora za mobilne jedinice, Područne jedinice Službe za mobilne jedinice Split zaustavili su vozilo kojim je upravljao hrvatski državljanin. Na upit carinskih službenika prevoze li nešto u vozilu, isti izjavljuju da se vraćaju iz lova u Lici (okolica Srba) te da u vozilu posjeduju ustrijeljenog srndaća za kojeg na uvid carinskim službenicima  predočavaju Potvrdu o podrijetlu divljači i njezinih dijelova s lovišta izdanu od ovlaštenika prava lova. Posumnjavši da se u vozilu krijumčari i druga neprijavljena roba, carinski službenici pristupili su pregledu vozila te je odmah nakon otvaranja prtljažnog prostora vozila, uz srndaća koji se nalazio u plastičnoj kadi, uočena mrtva životinja smeđi medvjed. Predmetna životinja se nalazi na Crvenom popisu ugroženih životinja Hrvatske te je ista u Republici Hrvatskoj strogo zaštićena životinja temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13,15/18,14/19,127/19) i Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13,73/16)  i predstavlja vrstu kojom se gospodari sukladno Zakonu o lovstvu (NN 98/18, 32/19,32/20) odnosno Planu gospodarenja koje vodi nadležno Ministarstvo poljoprivrede .
 
O svemu navedenom su izviješteni policijski službenici radi provođenja daljnjih ispitnih radnji.

Pisane vijesti