Za nezakoniti unos herbicida 327.000 eura kazni

  • Slika /12699/4.herbicid.jpg
  • Slika

Carinska uprava u prvih pet mjeseci 2023. godine, provodeći propisane službene kontrole na vanjskoj granici RH/EU u 128 pojedinačnih slučajeva otkrila je i spriječila pokušaje nezakonitog unosa herbicida. 

U vrijeme proljeća i pojačanih poljoprivrednih radova, i ove godine Carinska uprava otkriva pokušaje nezakonitih unosa iz susjednih trećih zemalja sredstava za zaštitu bilja, unatoč svjesnosti kako je unos, ali i uporaba u RH takvih proizvoda izričito zabranjena te su ista radi mogućeg štetnog utjecaja na bioraznolikost (između ostaloga i na životinjski svijet), nekontroliranom uporabom, iznimno opasna.
 
Tako je u prvih pet mjeseci 2023. godine zaplijenjeno više od 182 litre i 81 kg herbicida, insekticida i fungicida, na vanjskoj granici RH/EU, a čiji su unos i uporaba u EU/RH zabranjeni, te je za sve otkrivene slučajeve nezakonitog unosa, primijenjena stroga kaznena politika u okviru zakonskog raspona propisanih kazni, pa je za 128 slučajeva izrečeno ukupno 327.800 eura kazni.

U ovakvim slučajevima, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije („Narodne novine“ br. 40/16), članak 63. stavak 1. točka 3. propisuje sankcioniranje ako prilikom unosa robe u carinsko područje Unije ili iznošenja robe iz carinskog područja Unije, pravna ili fizička osoba ne podnese carinsku deklaraciju za robu ili dio robe, ako se radi o robi komercijalne naravi ili robi za koju su propisane zabrane ili ograničenja pri uvozu ili izvozu. Za navedeni prekršaj propisana je novčana kazna u rasponu od 1.327 do 132.723 eura za pravnu osobu, a za fizičku osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi novčana kazna je u rasponu od 398 do 13.273 eura.

Primjenjujući strogu politiku kažnjavanja, primjerice samo u mjesecu svibnju 2023. godine u 65 pojedinačnih slučajeva izrečeno je u prekršajnim nalozima ukupno 197.600 eura novčanih kazni.

Carinska uprava i nadalje, apelira na građane da je unos ovakvih pripravaka zabranjen i štetan za bioraznolikost u RH te ponovno naglašava kako će svaki namjerni ili pokušaj unosa iz neznanja zabranjenih roba, pa tako i herbicida, insekticida i fungicida biti strogo sankcioniran, a roba oduzeta i uništena.
 
 
Isto tako, Carinska uprava nastavlja primjenjivati pojačane mjere nadzora te će nastaviti usmjeravati aktivnosti na otkivanje između ostalih i ovih nezakonitih radnji.
 


 

Stranica