Sporazum o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana

Slika /6341/Ostale informacije.jpg

U Službenom listu L 9/2019, dana 11.01.2019. godine objavljena  je obavijest o datumu stupanja na snagu Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana link
 

Predmetni Sporazum počinje se primjenjivati od 01.02.2019. godine. Tekst predmetnog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu objavljen je u Službenom listu L 330 od 27.12.2018.
Skrećemo pozornost na činjenicu da su odredbe vezane uz primjenu podrijetla značajno različite od uobičajenih odredbi, te u nastavku navodimo samo najznačajnije informacije.
Pravila o podrijetlu i postupci vezani uz podrijetlo navedeni su u Poglavlju 3. i to:
 • ODJELJAK A Opće odredbe (članci od 3.1. do 3.15.)
 • ODJELJAK B Postupci u vezi s podrijetlom (članci od 3.16. do 3.26.)
 • ODJELJAK C Razno (članci od 3.27. do 3.29.)
 • PRILOG 3.-A UVODNE NAPOMENE UZ PRAVILA O PODRIJETLU ZA ODREĐENI PROIZVOD
 • PRILOG 3.-B PRAVILA O PODRIJETLU ZA ODREĐENI PROIZVOD
  • Dodatak 3.-B-1 Odredbe koje se odnose na određena vozila i dijelove vozila
 • PRILOG 3.-C INFORMACIJE IZ ČLANKA 3.5.
 • PRILOG 3.-D TEKST TVRDNJE O PODRIJETLU
 • PRILOG 3.-E IZJAVA O KNEŽEVINI ANDORI
 • PRILOG 3.-F IZJAVA O REPUBLICI SAN MARINU
 
Ističemo, da sukladno članku 3.16 pri uvozu u EU može se primijeniti povlaštena stopa carine ukoliko je ista predviđena, roba je zadovoljila propisane odredbe stjecanja podrijetla, deklarant zahtjeva primjenu povlaštene stope carine (polje 36 carinske deklaracije šifra 3xx), te robu prati pravovaljana izjava o podrijetlu (PRILOG 3.-D) ili uvoznik temeljem znanja uvoznika (tzv. importer's knowledge) potvrđuje da roba ima status proizvoda s podrijetlom.
Izjava o podrijetlu može se odnositi na jednu pošiljku jednog ili više proizvoda uvezenih u stranku ili na višestruke pošiljke istovjetnih proizvoda uvezenih u stranku tijekom bilo kojeg razdoblja navedenog u izjavi o podrijetlu u trajanju od najdulje 12 mjeseci.
Kod deklariranja izjave o podrijetlu u carinskoj deklaraciji potrebno je u polje 44/2 navesti šifru U110 ukoliko uvoznik raspolaže izjavom o podrijetlu koja se odnosi na pojedinačnu pošiljku, odnosno šifru U111 ukoliko raspolaže izjavom o podrijetlu za višestruke pošiljke te referentnim brojem i datumom izdavanja isprave na kojoj je navedena izjava. Sama forma izjave o podrijetlu drugačija je od običajnih izjava jer sadrži i dodatni element vezan uz način stjecanja podrijetla.
Napominjemo, kako je za pošiljke iznad 6.000 eura kao i za izjave za višestruke pošiljke neovisno o vrijednosti za robu koja se izvozi u Japan potrebno na izjavi navesti REX broj. Ukoliko tvrtke nemaju broj registriranog izvoznika upućujemo na stranice Carinske uprave link.
Skrećemo pažnju na novi način deklariranja preferencijalnog podrijetla temeljem uvoznikovo znanja, a koje se bazira na ispravama i informacijama kojima uvoznik mora raspolagati i kojima se dokazuje da proizvod ima status proizvoda s podrijetlom. Prilikom deklariranja preferencijalnog podrijetla temeljem navedenog načina potrebno je navesti šifru U112 u polju 44/2.
Napominjemo da je uvoznik dužan najmanje tri godine od datuma uvoza čuvati izjavu o podrijetlu koju je izdao izvoznik, ako je zahtjev za primjenu preferencijala podnesen na temelju izjave o podrijetlu ili svu evidenciju kojom se dokazuje da proizvod zadovoljava zahtjeve za dobivanje statusa proizvoda s podrijetlom koju mu je ustupio izvoznik ukoliko je zahtjev za primjenu preferencijala podnesen temeljem uvoznikova znanja. Isto tako izvoznik koji je izdao izjavu o podrijetlu dužan je najmanje četiri godine od izdavanja izjave o podrijetlu čuvati primjerak izjave o podrijetlu ili svu drugu evidenciju kojom se dokazuje da proizvod ispunjava uvijete za dobivanje statusa proizvoda s podrijetlom.
Europska komisija je na svojim internet stranicama objavila smjernice za primjenu Pravila o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom.
Japan-smjernice
 

Pisane vijesti