Prijavljeno smanjenje maloprodajnih cijena cigareta

Slika /6340/Slika za duhanske proizvode.jpg

Tvrtka  Veletabak d.o.o. prijavila je sukladno članku 89. stavcima 1. i 5. Zakona o trošarinama  maloprodajne cijene za određene marke cigareta  s datumom važenja od 23. siječnja 2019. godine.
 

Cigarete za koje su izvršene prijave smanjenja maloprodajnih cijena iskazane su i označene žutom bojom u tabelarnom prikazu Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama cigareta važećim na dan 23.1.2019., koji je objavljen na internetskim stranicama Carinske uprave, grupa Trošarinsko postupanje – Maloprodajne cijene cigareta-Tabelarni prikaz trošarine na cigarete i to na slijedećem linku.

Pisane vijesti