Seminar u Bugarskoj za države članice EU u okviru CUSTOMS 2020 programa

Slika /5954/Bugarska Varna.jpg

U okviru predsjedanja Republike Bugarske Vijećem Europske unije seminar na visokoj razini održan je na temu razmjene informacija između država članica Europske  unije i Europske komisije s trećim državama.
 

Seminaru održanom u Varni 7. i 8. lipnja nazočili su predstavnici 28 država članica EU kao i država sudionica programa Customs 2020 (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Srbija), predstavnici Europske komisije (DG TAXUD i OLAF).
Uime Ministarstva financija Republike Hrvatske, Carinske uprave sudjelovali su zamjenik ravnatelja Mario Demirović i Miroslav Lučić, koordinator EU poslova i međunarodne suradnje.
Seminar je imao za cilj raspravu o izazovima i mogućim rješenjima za reguliranje sustavne razmjene carinskih podataka između EU i trećih država, poglavito u svjetlu skorog donošenja prijedloga Uredbe o razmjeni carinskih informacija s trećim državama od koje se očekuje da ponudi rješenje i regulira ovo pitanje za EU države.  
Tijekom seminara predstavljena su iskustva koja države članice izvan EU imaju sa sustavnom razmjenom podataka (SEED) te je predstavljena pravna osnova za ovakvu razmjenu koja trenutno postoji (DG TAXUD, OLAF). U radnim skupinama raspravljeni  su izazovi, praktični problemi, koristi i mogućnosti koje ovakva razmjena carinskih podataka može ponuditi te je prepoznato koje su potencijalne dobrobiti od takvog sustava.
Ostaje za vidjeti što će ponuditi službeni prijedlog Uredbe koju će predložiti Europska komisija, odnosno da li će ići u detaljnu regulaciju (koji podaci, s kim, temeljem čega se razmjenjuju) ili će ponuditi samo okvir unutar kojeg će pojedine države moći sustavno razmjenjivati podatke s trećim državama koje su im od interesa.

Pisane vijesti