Sastanak carinskih službi Kvadrilaterale – Hrvatske, Italije, Mađarske i Slovenije

  • Slika /12625/1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Carinska uprava Ministarstva financija Republike Hrvatske bila je domaćin tradicionalnom sastanku carinskih službi država članica Kvadrilaterale, Hrvatske, Slovenije, Italije i Mađarske, koji je održan 19. svibnja 2023. u Rijeci.

Sastanak je vodio ravnatelj Carinske uprave, Mario Demirović, uz sudjelovanje tima suradnika iz Središnjeg ureda i Područnog carinskog ureda Rijeka.  Delegacije Italije, Mađarske i Slovenije predvodili su direktor Roberto Alesse, ispred Agencije za carine i monopole Italije, zamjenik povjerenika za carinu i međunarodne poslove Kristof Peter Bakai, ispred  Nacionalne porezne i carinske uprave Mađarske i glavni direktor Peter Grum, ispred Financijske uprave Republike Slovenije.  

Tijekom sastanka delegacije su se osvrnule na aktualne teme iz područja nadležnosti carinskih službi s naglaskom na primjenu carinskih pojednostavnjenja u svjetlu izgledne reforme koncepta ovlašteni gospodarski subjekti (AEO), a nastavno na rezultate revizije AEO programa koju je proveo Europski revizorski sud, razmjenu iskustva u implementaciju sustava e-trgovine, aktivnosti Carinskog stručnog tima za istočnu i jugoistočnu kopnenu granicu carine (CELBET) i buduće proširenja članstva CELBET-a na ostale države članice EU-a u perspektivi budućih pregovora o uspostavi Carinske agencije EU-a, u sklopu predstojećih aktivnosti na reformi carinskog zakonodavstva EU, te razmjeni iskustva carinske suradnje u okviru Višegradske skupine zemalja (V4) na suzbijanju prijevara vezano za mineralna ulja i duhanske proizvode.

Svi sudionici sastanku su potvrdili svoju predanost nastavku suradnje carinskih tijela u okviru ove regionalne inicijative četiriju susjednih i prijateljskih zemalja te je, kao zaključak vezan za budućnost carinske suradnje Kvadrilaterale, predstavljen nacrt zajedničke Izjave carinskih tijela članica Kvadrilaterale kojom se daju smjernice prema operacionalizaciji suradnje u cilju brže i učinkovitije komunikacije i provedbe zajedničkih ciljeva suradnje, s naglaskom na otkrivanje i suzbijanja nezakonitih radnji iz carinske nadležnost. U planu je da ova Izjava bude usvojena na slijedećem sastanku Kvadrilaterale. Ocjena svih sudionika je da je redoviti godišnji sastanak prošao uspješno i dao smjernice za daljnji rad.

Pisane vijesti