Promjena telefonskih brojeva na pojedinim lokacijama carinske uprave

Iz razloga uvođenja IP telefonije i konsolidacije mreže bilo je potrebno promijeniti numeracije i brojeve telefona na pojedinim lokacijama. Iz toga razloga Vas izvješćujemo da je došlo do promjene numeracije i brojeva na lokacijama u Carinarnici Osijek i lokaciji CI Bjelovar. Novi brojevi su dostupni za preuzimanje u prilogu.

Pisane vijesti

Dokumenti