Promjena telefonskih brojeva na pojedinim lokacijama carinske uprave

Iz razloga uvođenja IP telefonije i konsolidacije mreže bilo je potrebno promijeniti numeracije i brojeve telefona na pojedinim lokacijama. Stoga izviješćujemo korisnike da je došlo do promjene numeracije i brojeva na lokacijama u Carinarnici Osijek.

Pisane vijesti

Dokumenti