Prijavljene maloprodajne cijene za nove marke cigareta

Slika /8332/Slika za duhanske proizvode.jpg

Tvrtka  JT International Zagreb d.o.o.prijavila je sukladno članku 89. stavcima 1. i 5. Zakona o trošarinama maloprodajne cijene za nove marke cigareta Camel Compact i Camel Compact Blue s datumom važenja od 31. siječnja 2020. godine.

Marke cigareta za koju su izvršene prijave maloprodajnih cijena iskazane su i označene žutom bojom u tabelarnom prikazu Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama cigareta važećim na dan 31.01.2020., koji je objavljen na internetskim stranicama Carinske uprave, grupa Trošarinsko postupanje – Maloprodajne cijene cigareta-Tabelarni prikaz trošarine na cigarete, i to na slijedećem linku.

Pisane vijesti