Prijavljena maloprodajna cijena za novu marku cigareta

Slika /8332/Slika za duhanske proizvode.jpg

Tvrtka  TDR d.o.o. prijavila je sukladno članku 89. stavcima 1. i 5. Zakona o trošarinama maloprodajnu cijenu za novu marku cigareta LUCKY STRIKE GOLD SUN s datumom važenja od 14. ožujka 2020. godine.
 

Marka cigareta za koju je izvršena prijava maloprodajne cijene iskazana je i označena žutom bojom u tabelarnom prikazu Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama cigareta važećim na dan 14.03.2020., koji je objavljen na internetskim stranicama Carinske uprave, grupa Trošarinsko postupanje – Maloprodajne cijene cigareta-Tabelarni prikaz trošarine na cigarete i to na sljedećem linku.

Pisane vijesti