Pregovori o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

Pregovori o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

 

Pregovori o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji započeli su 3. listopada 2005. godine održavanjem prve sjednice međuvladine konferencije između država članica EU i Republike Hrvatske. Na toj sjednici su razmijenjena Opća stajališta Europske unije i Republike Hrvatske.

 

Nakon formalnog otvaranja pregovora slijedi faza screeninga.

 

Screening je analitički pregled i ocjena usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije (franc. acquis communautaire). U screeningu sudjeluju, s jedne strane predstavnici Europske komisije na strani Europske unije, te s druge strane predstavnici Republike Hrvatske, a to su članovi radnih skupina za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima pregovora i predstavnici tijela državne uprave.

 

Pravna stečevina Europske unije je za potrebe pregovora o pristupanju Republike Hrvatske podijeljena u 35 tematskih poglavlja, koja se ujedno smatraju i poglavljima pregovora.  Screening se provodi zasebno za svako poglavlje pregovora.

 

Eksplanatorni screening za poglavlje „Carinska unija"

 

Dana 31. siječnja i 1. veljače 2006. godine u Bruxelessu je održan eksplanatorni screening za poglavlje „Carinska unija“ (Poglavlje 29).

 

Eksplanatorni screening je predstavljanje pravne stečevine Europske unije od strane predstavnika Europske komisije. Acquis je predstavljen na zajedničkom screeningu predstavnicima Republike Hrvatske i Republike Turske.

 

Predstavnici Republike Hrvatske na eksplanatornom screeningu za poglavlje 29 bili su: zamjenica glavnog pregovarača i članica Pregovaračke skupine zadužena za poglavlje Carinska unija - mr.sc. Martina Dalić, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju, voditeljica Radne skupine za ovo poglavlje - Vesna Kadić, pomoćnica ravnatelja Carinske uprave, te svi članovi radne skupine određene za ovo poglavlje.

 

Članovi radne skupine za poglavlje pregovora Carinska unija:

1.      Tonka Jokić, Ministarstvo financija

2.      Zorica Kučić-Vitaljić, Ministarstvo financija

3.      Zlatica Tomašević, Ministarstvo financija

4.      Dubravka Begović, Ministarstvo financija

5.      Boris Šoštarić, Ministarstvo financija

6.      Bosiljko Zlopaša, Ministarstvo financija

7.      Željko Andrijanić, Ministarstvo financija

8.      Sanja Šeničnjak, Ministarstvo financija

9.      Darija Nogić,  Ministarstvo financija

10.  Branka Tuđen-Hrastnik, Ministarstvo financija

11.  Ljiljana Lepotinec, Ministarstvo financija

12.  Snježana Šoufek, Ministarstvo financija

13.  Ivana Javor, Ministarstvo financija

14.  Vladimir Glumac, Ministarstvo financija

15.  Inga Maleš, Ministarstvo financija

16.  Željko Franjić, Ministarstvo financija

17.  Danijel Golub, Ministarstvo financija

18.  Željko Kralj, Ministarstvo financija

19.  Nenad Horvat, Ministarstvo financija

20.  Boris Barbalić, Ministarstvo financija

21.  Lidija Švaljek, Hrvatska gospodarska komora

22.  Zoja Presečki, TRAST d.d.

23.  Nina Berić, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

24.  Nada Minčić, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

25.  Borislava Dukić,  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva

26.  Davor Galinec, Hrvatska narodna banka

27.  Marijana Andrijić, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

28.  Zoran Ivanković, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

29.  Ružica Lengelić, Ministarstvo financija

30.  Lidija Cikota, Ministarstvo financija

31.  Iva Murat Koić, Ministarstvo financija

32.  Mario Demirović, Ministarstvo financija

33.  Božica Marković, Hrvatska gospodarska komora

Općenito, radne skupine za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima pregovora sudjeluju u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, kao i u izradi nacrta prijedloga pregovaračkih stajališta, uz potporu tijela državne uprave ili drugih tijela određenih nositeljima pojedinog poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije i europskog koordinatora tog tijela.

Na eksplanatornom screeningu radnoj skupini za poglavlje Carinska unija je, prema određenom dnevnom redu, predstavljena pravna stečevina Europske unije (franc. acquis communautaire), ali i značaj njezine primjene u praksi.

Prvog dana screeninga predstavnici Europske komisije prezentirali su pravnu stečevinu koja se odnosi na zajedničko carinsko područje, postupak podnošenja robe carinskoj službi, definiciju deklaranta, carinski status robe, carinski dopuštena postupanja ili uporabu, carinski dug, carinska oslobođenja, kulturna dobra, uzajamnu pomoć, kontrola gotovine na granici te sigurnosni aspekt carinskog kodeksa Europske unije. Drugog dana screeninga prezentirana su područja koja se odnose na carinsku tarifu, carinsku vrijednost i podrijetlo robe, prekursore te međunarodnu carinsku suradnju.

 

Na ovom eksplanatornom screeningu predstavljene su također osnove za bilatelarni screening, na kojem će članovi hrvatske Pregovaračke skupine Europskoj komisiji prezentirati zakonodavstvo Republike Hrvatske i do sada ostvarenu razinu usklađenosti s pravnom stečevinom u ovom poglavlju, a koji će se održati 15. i 16. ožujka 2006. godine u Bruxeless.Pisane vijesti