Pravila testiranja i pravni izvori za testiranje kandidata za prijam vježbenika u državnu službu u Ministarstvo financija, Carinsku upravu, Carinarnica Karlovac

Upute kandidatima o provedbi postupka testiranja, a vezanu uz raspisani javni natječaj za prijam u državnu službu vježbenika visoke stručne spreme i vježbenika srednje stručne spreme, na neodređeno vrijeme u Ministarstvo financija, Carinsku upravu, Carinarnicu Karlovac, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 04/08 od 9. siječnja 2008.  godine.
Objavljeni dokumentiPisane vijesti