Međunarodna konferencija o „Sprječavanju i borbi protiv krijumčarenja i krivotvorenja cigareta“

Slika /arhiva/Slike/Novosti/100_3276_thumb.jpg

       U vremenskom razdoblju od 05. do 08. svibnja 2008. godine u Bukureštu, Rumunjska, održana je Međunarodna konferencija „Sprječavanje i borba protiv krijumčarenja i krivotvorenja cigareta“ u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova i reforme Rumunjske, na kojoj su kao predstavnici Republike Hrvatske sudjelovali  gospodin Igor Jakupić, carinski službenik Odjela za suzbijanje krijumčarenja – prijevara Službe za nadzor CURH-a i gospodin  Mario Markoviće, policijski službenik Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije MUP-a Republike Hrvatske.

 

       Konferencija je za cilj imala jačanje operativne sposobnosti institucija Europske unije, te poboljšanje kako međunarodne tako i među-institucionalne suradnje svih zemalja sudionika u regiji. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici policije i carine iz svake zemlje - Grčke, Turske, Albanije, Rumunjske, Bugarske, Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Moldavije, Rusije, Ukrajine, Austrije, Hrvatske te predstavnici OLAF-a, EUROPOL-a, EUBAM-a i Svjetske carinske organizacije uz sudjlovanje predstavnika duhanske industrije - PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, JAPAN TABACCO INTERNATIONAL i BRITISH-AMERICAN TABACCO.

 

       Kroz prezentacije i nastale diskusije među sudionicama uočeno je kako se sve zemlja uspješno bore protiv krijumčarenja cigareta što u prilog idu i statistički pokazatelji o zapljenama svake. Isto tako, došlo se do zajedničkog zaključka da su zemlje sudionice u većini slučajeva tranzitne zemlje za krijumčarenje cigarete na putu za zapadnu Europu i da samim time dijele iste probleme u borbi protiv tog oblika nelegalne trgovine.

 

       Stoga je istaknuta važnost suradnje i uzajamne razmjene informacija o modelima krijumčarenja, osobama i prijevoznim sredstvima kako bi se krijumčarenje cigareta i nelegalna trgovina istima suzbila, odnosno svela na najmanju moguću razinu. Kontakti ostvareni na konferenciji samo će ojačati već postojeću suradnju svih kolega u regiji u borbi protiv krijumčarenja i krivotvorenja cigareta.Pisane vijesti