Poziv na raspravu – izmjene i dopune zakona o carinskoj službi

Poštovani,

Stupanjem na snagu Zakona o carinskoj službi („Narodne novine", broj 68/2013), a koji je u primjeni od 01. srpnja 2013. godine, stvorile su se zakonske pretpostavke za kvalitetnije ostvarivanje fiskalne uloge carinske službe, kao i uspostave sigurnosne uloge carinske službe sukladno zahtjevima europskih carinskih propisa te efikasnijeg suzbijanja svih oblika i modaliteta obavljanja gospodarskih aktivnosti ili transakcija na načine koji odstupaju od legitimnih normi poznate kao „siva ekonomija".

Praktična primjena odredbi Zakona o carinskoj službi, a postizanje cilja - jačanje uloge carinske službe i osnaživanje poslova nadzora koje provodi Carinska uprava, ukazali su na potrebu izmjena i dopuniti odredbi Zakona o carinskoj službi.

U nastavku je tekst predmetnih izmjena i dopuna Zakona čime vas pozivamo na raspravu i dostavu vaših prijedloga, sugestija i mišljenja, a kako bismo izradili što kvalitetniji tekst samoga zakonskog propisa.

Rasprava je otvorena do 17. listopada 2013. godine, a svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja možete dostaviti na e-mail: javnost@carina.hr

Ministarstvo financija Carinska upravaPisane vijesti