PoUS – Novi informacijski sustav za upravljanje dokazima carinskog statusa robe Unije

Slika /slike/Slike za objave za web/informacije.jpg

Obavijest o  uvođenju novog informacijskog sustava za upravljanje dokazima carinskog statusa robe Unije od 1. ožujka 2024.

Nastavno na obavijest o uvođenju novog informacijskog sustava za upravljanje dokazima statusa Unije (eng. Proof of Union Status System - PoUS)
https://carina.gov.hr/vijesti/pous-novi-carinski-informacijski-sustav/13475   ponovno se naglašava da će gospodarskim subjektima sučelje sustava PoUS biti dostupno kroz EU Carinski portal za gospodarstvenike (eng. EU Customs Trader Portal - EUCTP) u obliku posebnog PoUS portala za gospodarstvenike (eng. PoUS Specific Trader Portal-STP). 
 
Postupak autorizacije  i autentifikacije (provjere prava pristupa trader aplikaciji i ovlasti u aplikaciji) vrši se putem G2B servisa Carinske uprave. Stoga je nužno prethodno obaviti sve potrebne predradnje koristeći standardne aplikacije Prijava gospodarskog subjekta i administratora za korištenje usluga e-Carine - produkcija i Administracija korisnika usluga e-Carine - produkcija te je potrebno kreirati zastupanje ukoliko centralnim aplikacijama za potrebe gospodarstvenika pristupa carinski zastupnik.

Poveznica na G2B (obavijesti) servis je: https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/g2b-servis/2450.
Poveznica na PoUS (produkcija): https://customs.ec.europa.eu/gtp
 
Za sva tehnička pitanja oko registracije i prijave za PoUS portal za gospodarstvenike putem G2B Servisa, molimo kontaktirajte Helpdesk Carinske uprave na helpdesk@carina.hr.

Stranica