PoUS – novi carinski informacijski sustav

Slika /slike/Slike za objave za web/shutterstock_114759688.jpg

PoUS (Proof of Union Status System) je novi elektronički sustav za upravljanje dokazima carinskog statusa robe Unije koji će zamijeniti sadašnje papirnate T2L/T2LF isprave. Prva faza, koja se odnosi na uvođenje elektroničkih T2L/T2LF isprava,  planirana je za 1. ožujka 2024godine. 

Carinski zakonik Unije nalaže stvaranje novog pristupa sredstvima dokazivanja carinskog statusa robe Unije koji će zamijeniti sadašnje papirnate T2L/T2LF isprave njihovim elektroničkim oblikom i koji uvodi elektronički carinski robni manifest (eng. Customs Goods Manifes - CGM) kao novi instrument za dokazivanje carinskog statusa robe Unije u pomorskom prometu.

U tom smjeru, Europska komisija i carinska tijela država članica u završnoj su fazi razvoja novog informacijskog sustava za upravljanje dokazima statusa Unije (eng. Proof of Union Status System - PoUS) kojim će harmonizirati i pojednostaviti papirnate, složene i neusklađene procedure povezane s korištenjem T2L/T2LF isprava, uz uvođenje CGM-a, te povećati učinkovitost carinskog nadzora uz istovremeno olakšavanje carinskih formalnosti za gospodarske subjekte.

Svrha PoUS-a je omogućiti gospodarskim subjektima da pribave dokaz statusa robe Unije podnošenjem, u obliku elektroničke poruke, standardiziranog zahtjeva za ovjeravanje ili registraciju dokaza nadležnom carinskom uredu. Ovisno o vrsti dokaza koji gospodarski subjekti žele ishoditi, zahtjev će sadržavati pojedinosti za ovjeravanje ili registraciju T2L/T2LF ili CGM isprave sukladno odgovarajućem setu podataka koji su definirani poslovnim pravilima i tehničkim specifikacijama sustava.

Sustav PoUS se razvija kao centralizirana aplikacija kojim upravlja Europska komisija - DG TAXUD. Time se smanjuje broj nacionalnih sučelja i složenost sinkronizacije informacija koje se razmjenjuju između različitih nacionalnih sustava. Sami aplikativni koncept i arhitektura PoUS-a će gospodarskim subjektima pružiti uslugu zajedničkog web korisničkog sučelja (Komponenta gospodarstva) za razmjenu informacija o dokazima statusa s carinskom komponentom PoUS-a u kojoj će carinskim službenicima biti omogućena i usluga posebnog web korisničkog sučelja (Carinska komponenta) za obradu dokaza statusa u PoUS sustavu te za elektroničku komunikaciju subjektima i uslugama Središnjeg repozitorija PoUS-a u kojem su pohranjeni podaci o dokazima statusa.

Shodno naprijed navedenom naglašavamo da hrvatski gospodarski subjekti ne trebaju razvijati vlastite poslovne aplikacije za komunikaciju s POUS-om, već će im sučelje sustava PoUS biti dostupno kroz EU Carinski portal za gospodarstvenike (eng. EU Customs Trader Portal - EUCTP) u obliku posebnog PoUS portala za gospodarstvenike (eng. PoUS Specific Trader Portal-STP).  Naime, EUCTP pruža gospodarskim subjektima korisničko sučelje za interakciju s različitim carinskim poslovnim sustavima kao što je INF, BTI, AEO, od kojih svaki predstavlja zaseban STP modul koji odgovara pozadinskoj aplikaciji kojoj pristupaju carinski službenici, te putem koje mogu obrađivati zahtjeve koje su gospodarski subjekti podnijeli kroz STP modul, a što će biti omogućeno i za sustav PoUS.

Postupak autorizacije  i autentifikacije (provjere prava pristupa trader aplikaciji i ovlasti u aplikaciji) vrši se putem G2B servisa Carinske uprave. Stoga je nužno prethodno obaviti sve potrebne predradnje koristeći standardne aplikacije Prijava gospodarskog subjekta i administratora za korištenje usluga e-Carine - produkcija i Administracija korisnika usluga e-Carine - produkcija te je potrebno kreirati zastupanje ukoliko centralnim aplikacijama za potrebe gospodarstvenika pristupa carinski zastupnik.

Poveznica na G2B (obavijesti) servis je: https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/g2b-servis/2450.

Za sva tehnička pitanja oko registracije i prijave za PoUS portal za gospodarstvenike putem G2B Servisa, molimo kontaktirajte Helpdesk Carinske uprave na helpdesk@carina.hr.

Upute za rad u trader aplikaciji dostupne su u samoj aplikaciji.

Produkcija PoUS-a će ići u dvije faze. Prva faza, koja se odnosi na uvođenje elektroničkih T2L/T2LF isprava,  planirana je za 1. ožujka 2024. godine. Druga faza, koja se odnosi na uvođenje CGM isprave u pomorskom prometu, u planu je 01. lipnja 2025. godine.

Najvažniju EU dokumentaciju koja se odnosi na razvoj sustava PoUS možete naći u prilogu ove stranice.

Također objavljujemo i plan aktivnosti za gospodarstvenike za produkciju prve faze PoUS-a:
 
Popis planiranih aktivnosti Datum
Dostupna testna okolina za gospodarstvenike
LINK: https://conformance.customs.ec.europa.eu/euctp
02.01.2024.
Podrška gospodarstvenicima za testiranje aplikacije 02.01.2024.
Puštanje novog PoUS sustava u produkciju 01.03.2024.
 
Za sva pitanja vezana uz PoUS možete nam se obratiti na e-mail: POUS@carina.hr.

Stranica