Održan II okrugli stol „Regionalna suradnja Carinskih uprava jugoistočne Europe o izmjenjivanju informacija u borbi protiv suzbijanja krijumčarenja i organiziranog kriminala“

Slika /arhiva/Slike/Novosti/IMG_0158.jpg

        Dana 11. i 12. travnja 2006. godine u Tirani, Republika Albanija, održan je II Okrugli stol pod nazivom „Regionalna suradnja carinskih uprava jugoistočne Europe o izmjenjivanju informacija u borbi protiv suzbijanja krijumčarenja i organiziranog kriminala.

        Organizator je bila Carinska uprava Republike Albanije a pokrovitelj Europska komisija, Ured za carinsku i poreznu pomoć zemljama jugoistočne Europe, CAFAO.

        Uz zemlju domaćina na skupu su sudjelovale delegacije Republike Hrvatske, Makedonije, Bugarske, Grčke, Srbije i Crne Gore, Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici CAFAO, voditelji kancelarija u zemljama gdje su one ustrojene (Makedonija, SiCG, BiH, Kosovo-UNMIK, Albanija).

        Carinsku upravu Republike Hrvatske predstavljali su Pomoćnik ravnatelja g. Zlatko Jurina i g. Darko Kihalić, načelnik Odjela za izvješćivanje i operativnu tehniku u Središnjem uredu.

        Sukladno zaključcima sa prethodnog sastanka na kojem je prezentiran softverski sustav SEMS za razmjenu informacija elektronskim putem između zainteresiranih strana u „real-time“ vremenu, na ovom sastanku predstavnici Carinske uprave RH i SiCG dali su konkretan dokaz valjanosti i korisnosti sustava.

        Naime, softverski sustav SEMS implementiran je u Pilot projekt „DREWS“ (Sustav ranog upozoravanja na rijeci Dunav), projekt pod pokroviteljstvom CAFAO, gdje su carinske uprave zemalja potpisnica, Republika Mađarska, SiCG i Republika Hrvatska, potpisavši Memorandum o razumijevanju pristale da razmjenjuju informacije o kretanju brodova, roba i putnika na rijeci Dunav, između riječnih luka Vukovar, Batina i Mohač.

        Ubrzo se pokazalo da je sustav efikasan i koristan u cilju suzbijanja krijumčarenja i pokušaja organiziranog kriminala pa su u tom pravcu i ostale zemlje dunavskog sliva kao Bugarska, Rumunjska i Austrija pokazale interes za njega.

        Predstavnici CAFAO Ureda su također iskazali zadovoljstvo učinjenim a posebno su naglasili kooperativnost i suradnju strana uključenih u projekt, kao i korisnost razmijenjenih informacija.

        U daljnjem tijeku okruglog stola predstavnici CAFAO Ureda predložili su novu inačicu SEMS programa koja bi se koristila u razmjeni informacija elektroničkim putem između zainteresiranih strana na međunarodnim aerodromima gdje postoje carinske službe.

        Ostali sudionici iskazali su svoja viđenja i mogućnosti implementacije SEMS programa kao i svoja dosadašnja iskustva sa pojedinim operativnim sustavima za razmjenu informacija (Asycuda, Taric).

        Zaključak je ovog okruglog stola da treba nastaviti suradnju i bilateralne susrete na nivou carinskih uprava zemalja jugoistočne Europe jer je uočena pojavnost sve većeg širenja pokušaja krijumčarenja roba (cigarete, opojnih droga) i ljudi na pravcima koji se nalaze u nadležnosti carinskih uprava zemalja sudionika ovog okruglog stola.

 

 
 

 Pisane vijesti