Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu RH na graničnim prijelazima

Slika /12957 odluka o davanju u zakup prostora na GP/CARINA-GRB nakošen.png
Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske i to po jedan poslovni prostor na graničnom prijelazima: Erdut, Ilok, Karasovići, Maljevac, Nova Sela, Slavonski Brod, Slavonski Šamac, Vinjani Donji, Zaton Doli i Županja, a koji su namijenjeni za djelatnost pružanja usluga carinskog zastupanja.
Carinska uprava provest će postupak javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda, a javni poziv za podnošenje ponuda za zakup objavit će se na mrežnim stranicama Carinske uprave i u „Narodnim novinama“.

Pisane vijesti