Obavijest o održanom radnom sastanku dana 18. siječnja 2006. godine s predstavnicima sindikata koji djeluju u Carinskoj upravi

Izvješćujemo Vas da su po pozivu ravnatelja Carinske uprave gosp. Mladena Barišića održani odvojeni radni sastanci predsjednika i svih sindikalnih povjerenika Podružnica Carinskog sindikata Hrvatske, kao i predsjednika Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske i svih sindikalnih povjerenika Podružnica dana 18. siječnja 2006. godine, a u cilju informiranja o svim aktivnostima koje je Ministarstvo financija, Carinska uprava, Središnji ured poduzela tijekom 2005. godine, kao i o međunarodnim aktivnostima i zadaćama koje se očekuju od Ministarstva financija Carinske uprave u narednom razdoblju.

Na zajedničkim radnim sastancima zaključeno je da se dosadašnja uspješna suradnja treba nastaviti, te je izraženo obostrano zadovoljstvo zbog postignutih pomaka u podizanju ugleda carinske službe.

U nastavku izlaganja pred predstavnicima oba Sindikata pomoćnica ravnatelja u Službi za međunarodnu suradnju i europske integracije gđa. Vesna Kadić izvijestila je nazočne o tijeku priprema za screening, za poglavlje 29 - Carinska unija, a vezano za usklađivanje i primjenu pravne stečevine EU na području carina.

Pritom je naglašeno da će ulaskom u EU i primjenom novih propisa, granice Republike Hrvatske postati vanjske granice Europske unije i to na granici sa Srbijom i Crnom Gorom, te Bosnom i Hercegovinom, a da nestaje granica sa Slovenijom i Mađarskom.

U svezi s istim nazočni su upoznati da će se pristupiti izradi Strategije reorganizacije Carinske uprave.

U tom smislu, naglašeno je da će ravnatelj Carinske uprave imenovati Povjerenstvo za izradu Strategije u koje će biti uključeni predstavnici oba Sindikata, pročelnici carinarnica, kao i službenici carinarnica i službenici Središnjeg ureda.

Kroz prijedlog Strategije koji će se uputiti u daljnju proceduru u Ministarstvo financija predložiti će se, a temeljem analiza koje će se provesti, načini zbrinjavanja mogućeg viška službenika u Carinskoj upravi i to primjerice prekvalifikacijom, premještajima unutar Ministarstva financija, Carinske uprave i premještajima u druga tijela državne uprave, otpremninama i sl.

Također, iznijeto je da se u ovom trenutku ne može  govoriti o broju službenika koje će sa ulaskom RH u Europsku uniju, eventualno trebati zbrinuti. Naime, na upit sudionika sastanka o eventualnom broju mogućeg viška službenika u Ministarstvu financija, Carinskoj upravi iznijeta su iskustva susjednih zemalja članica EU (Slovenije i Mađarske), koja će zasigurno biti dobar pokazatelj, na koji način pristupiti rješavanju mogućeg problema. Ujedno je napomenuto, da u ovom trenutku ne možemo govoriti da li će ta brojka biti 200, 500 ili tisuću ljudi, već da će se analizom utvrditi postojeće stanje na graničnim prijelazima prema Republici Sloveniji i Mađarskoj, kao i jednim dijelom prema Italiji te sukladno tome poduzeti određene mjere.

 

 Stoga naglašavamo da će Ministarstvo financija, Carinska uprava predložiti mjere  iz svoje nadležnosti, a vezano za radno-pravni status carinskih službenika.

Ravnatelj Carinske uprave pozvao je oba Sindikata na međusobnu suradnju.

 

                                                                                R A V N A T E L J

 

                                                                                mr. Mladen Barišić

 Pisane vijesti