Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na kavu i rukovanju markicama za označavanje kave

U Narodnim novinama broj 155 iz 2005. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na kavu i rukovanju markicama za označvanje kave.

Pisane vijesti