Obavijest gospodarstvenicima o uvođenju u primjenu uvoznog sustava ICS2 faze 3 – sve vrste prijevoza

Slika /slike/Slike za objave za web/ChPP-web.jpg

Dana 03. lipnja 2024. u 11:00 u produkciju će se isporučiti  treća verzija uvoznog carinskog sustava ICS2. 

Radi se od aplikacija kojoj će se pristupati putem novog portala Informacijskog sustava Carinske uprave (ISCU).

Sustav ICS2 druge generacije razvijen je kao jedan od 17 elektroničkih carinskih sustava predviđenih odredbama Uredbe (EU) 952/2013 - Carinskog zakonika Unije odnosno u skladu s Provedbenom Odlukom Komisije (EU)2023/2879  od 15. prosinca 2023 o uspostavi programa rada za  razvoj i uvođenje elektroničkih sustava iz Carinskog zakonika Unije.

Cilj ovog programa ojačati sigurnost i zaštitu prije dolaska kad je riječ o robi koja ulazi u Uniju provedbom novih zahtjeva iz Carinskog zakonika Unije u pogledu podnošenja i obrade ulaznih skraćenih deklaracija (USD/ENS), odnosno dostavljanja podataka iz ulazne skraćene deklaracije u više podnesaka i/ili putem različitih osoba te razmjene tih podataka i rezultata analize rizika među carinskim tijelima. Sustavom ICS2 druge generacije uspostavljena je potpuno nova arhitektura. Zamjena postojećeg transeuropskog sustava (ICS) kontrole uvoza za potrebe gospodarstva provodi se u koracima zbog velikog broja sudionika.
 
U vezi s naprijed navedenim, prijelazno razdoblje, vremenski okvir za razvoj elektroničkih sustava ICS2 R3 (razdoblje implementacije za gospodarstvo) primjenjuje se sukladno sljedećoj tabeli:
 
                GOSPODARSKI SUBJEKTI -  ROKOVI RAZVOJA ELEKTRONIČKOG SUSTAVA U
                                                3  IZDANJU (R3) 
  Datum početka razdoblja uspostave elektroničkog sustava Datum završetka razdoblja implementacije elektroničkog sustava - primjenjivo na gospodarstvo
Korak 1
 pomorstvo i plovni putevi
 03.06.2024.  04.12.2024., najkasnije
Korak2
podnositelji podataka na razini interne pošiljke za pomorstvo i plovne puteve
 04.12.2024.   01.04.2025.,  najkasnije
 Korak 3 
cestovni i željeznički promet
 
01.04.2025.
 
 01.09.2025., najkasnije

Sva potrebna dokumentacija glede ICS2  faze 3,  za potrebe gospodarstva, nalazi se na stranici https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/ics2/9322

Projektni tim za ICS2 može se  kontaktirati putem zajedničke elektroničke adrese ICS2@carina.hr

Pisane vijesti