Nova pravila popunjavanja UCD za trošarinsku robu

Slika /slike/Slike za objave za web/informacije.jpg

Od 4. rujna 2023. godine uvode se nova pravila popunjavanja UCD sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (NN, br. 144/21).

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama („Narodne novine“, broj 144/21.) uvedena je:
  • obveza primjene Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda - EMCS sustava također i na nacionalna kretanja od mjesta uvoza u sustavu odgode plaćanja trošarine, te
  • u slučaju EU kretanja od mjesta uvoza u sustavu odgode plaćanja trošarine kada se trošarinski proizvodi pušteni u slobodan promet otpremaju u drugu državu članicu Europske unije, obveza deklarantu ili bilo kojoj osobi izravno ili neizravno uključenoj u ispunjavanje carinskih formalnosti u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) broj 952/2013 da nadležnom carinskom uredu uvoza predoči trošarinski broj pošiljatelja (registriranog pošiljatelja u Republici Hrvatskoj) i trošarinski broj primatelja iz druge države članice te dokaz da su trošarinski proizvodi namijenjeni otpremi na teritorij druge države članice (u načelu elektronički trošarinski dokument/e-TD po završetku postupka puštanja robe u slobodan promet).
 
Prilogom B Delegirane i Provedbene uredbe Carinskog zakonika Unije definira se način popunjavanja uvozne carinske deklaracije. Međutim, kako bi se ispravno mogli deklarirati podaci u uvoznoj carinskoj deklaraciji u nastavku se navode pravila tog popunjavanja ovisno o institutu propisanog Zakonom o trošarinama.
 
Deklariranje podataka kada se roba smješta u pogon oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda (OKTP)
 
  PE 11 09 001 Postupak PE 11 10 Dodatni postupak 12 03 EMCS Trošarinski broj
(PE 13 16)
OKTP IZVAN SEED registra (kruta goriva i prirodni plin)  
 
45
 
1OK
40T5 +  rješenje u upravnom postupku  
Ne
 
-
u SEED registru  
1OK + F06
40T2 + R53
(oslobođeni korisnik)
40T3 + R54
(registrirani pošiljatelj)
 
Da
EC3 i trošarinski broj registriranog pošiljatelja 0EC i trošarinski broj oslobođenog korisnika
 
  
Deklariranje podataka kod smještaja robe u trošarinsko skladište ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta (ODTS)
 
PE 11 09 001 Postupak PE 11 10 Dodatni postupak 12 03 EMCS Trošarinski broj (PE 13 16) PE 12 11
 
07
 
 
 
1TS + F06
 
 
40T3 + R54
(registrirani pošiljatelj)
40T1 + R50
(ODTS)
 
 
 
Da
EC3 i trošarinski broj registriranog pošiljatelja
EC1 i trošarinski broj ODTS
 
 
PE 12 11 002 = šifra Y
PE 12 11 025 = trošarinski broj TS
 
45
 
 
 
Deklariranje podataka kod otpreme robe u mjesto direktne isporuke odobreno ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta (ODTS)
 
PE 11 09 001 Postupak PE 11 10 Dodatni postupak 12 03 EMCS Trošarinski broj (PE 13 16) PE 12 101
 
40
 
 
 
 
F06 + 1DI
 
 
40T3 + R54
(registrirani pošiljatelj)
40T1 + R50
(ODTS)
 
 
 
Da
EC3 i trošarinski broj registriranog pošiljatelja
EC1 i trošarinski broj ODTS
 
 
PE 12 101 002 = šifra Y
PE 12 110 015 = identifikacijski broj mjesta direktne isporuke
 

Deklariranje podataka kada se roba smješta u mjesto direktne isporuke
 
PE 11 09 001 Postupak PE 11 10 Dodatni postupak* 12 03 EMCS Trošarinski broj
(PE 13 16)
PE 12 11
 
40
 
 
 
1DI + F06
 
 
40T1 + R50
(ODTS)
40T3 + R54
(registrirani pošiljatelj)
 
 
Da
EC1 i trošarinski broj ODTS
EC3 i trošarinski broj registriranog pošiljatelja
 
U PE 12 11 002 šifra Y, a u PE 12 11 015 ID mjesta direktne isporuke u slobodnom formatu
 
 
Deklariranje podataka kada se zahtijeva primjena postupka 42 za EU harmonizirane trošarinske proizvode (iz kategorija: alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine te energenti)
 
PE 11 09 001 Postupak PE 11 10 Dodatni postupak 12 03 EMCS Trošarinski broj (PE 13 16)
 
42
 
 
 
 
F06
 
40T3 + R54
(registrirani pošiljatelj)
 
 
Da
EC3 i trošarinski broj registriranog pošiljatelja iz RH
EC2 i trošarinski broj registriranog primatelja/povremeno registriranog primatelja u drugoj državi članici EU-a ili EC1 i trošarinski broj ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta u drugoj državi članici EU-a
 
 
 
S obzirom na specifičnost popunjavanja podataka o carinskom postupku i dodatnom postupku, moguće je u primjeni instituta Zakona o trošarinama koristiti i sljedeće oznake:
 
PE 11 09 Postupak PE 11 10 Dodatni postupak* Opis
6810 ili 6871 (čl. 203. CZU) F01 ili F02 ili F03 ili F05 Dodatno deklariranje pod povrata robe - postupak 6810 - Oslobođenje carine (čl. 203. CZU) + PDV (za F05)
9500 F15 Unos iz nefiskalnih područja ili Carinske unije kada se roba unosi u trošarinsko i porezno skladište
F16
9600 F15 Unos iz nefiskalnih područja ili Carinske unije kada se roba unosu u trošarinsko ili porezno skladište
 
 
Pravila koja se odnose na nacionalna kretanja od mjesta uvoza u sustavu odgode plaćanja trošarine primjenjuju se od 4. rujna 2023. godine.

Pisane vijesti