Međunarodni dan carine

  

      
Carinska služba Republike Hrvatske ima dugu povijesnu tradiciju i njezin se kontinuitet može pratiti dulje od 8 stoljeća o čemu svjedoči jedna od najstarijih izvornih carinskih knjiga u Europi - Dubrovački carinski statut iz 13. stoljeća.

       Povodom Međunarodnog dana carine, kojeg obilježavamo dana 26. siječnja, koristimo priliku osvrnuti se na događaje koji su istom prethodili.

       Osnivačkom sjednicom Vijeća za carinsku suradnju održanoj dana 26. siječnja 1953. godine u Bruxellesu započelo je obilježavanje Međunarodnog dana carine. Na osnivačkoj sjednici sudjelovalo je 17 europskih zemalja. Iz godine u godinu, Vijeće za carinsku suradnju imalo je sve više članova te je 1994. godine promijenilo naziv u Svjetsku carinsku organizaciju (WCO), kako bi i samim nazivom jasno bila iskazana transformacija u globalnu instituciju koju danas predstavlja 171 carinska služba diljem svijeta koje u svojem radu obrađuju preko 98% međunarodnog prometa.

       Međunarodni dan carine svečano se obilježava na različite načine, a Svjetska carinska organizacija svake godine određuje jedno područje djelovanja na koje fokusira rad tijekom predstojeće godine.

       2008. godina usmjerena je na suzbijanje nedopuštene trgovine drogama i psihotropnim supstancama koje danas predstavljaju jednu od najvećih svjetskih prijetnji.

       Iako je u posljednjih nekoliko godina učinjen veliki napredak u otkrivanju i zapljenama droga i psihotropnih supstanci puno toga još treba učiniti imajući u svakom trenutku u vidu činjenicu da je u Europi prošle godine umrlo oko 8000 korisnika droge, odnosno da je 5 % stanovništva Europske unije konzumiralo u protekloj godini kokain. Globalizacija trgovine je dovela do povećanja ponude i potražnje svih vrsta roba, pa tako i droga. Danas se nalazimo u situaciji da niti jedna država nije izuzeta od nedopuštene trgovine opojnim drogama i dok smo u prošlosti imali države proizvođače i države konzumente danas smo suočeni sa činjenicom da su sve države postale države konzumenti.

        Isto tako uzimajući u obzir da se Republika Hrvatska svojim zemljopisnim položajem nalazi na tzv. „balkanskoj ruti“ odnosno pravcu ilegalnih kretanja droga i psihotropnih tvari sa istoka prema zapadu, Carinska uprava Republike Hrvatske je posebice u posljednje dvije godine, usmjerila svoje djelovanje, provodeći mjere nadzora i kontrole, na otkrivanje i suzbijanje ilegalnog prekograničnog prometa opojnih droga. Tako je tijekom 2006. godine zaplijenjeno 83 kg marihuane, 72 kg heroina, 24 kg hašiša, 1600 kilograma kemikalija (prekursora) za proizvodnju droga, te preko 10 000 komada sintetičkih droga, a tijekom 2007. godine zaplijenjeno je 81 kg kokaina, 39 kg heroina, 37 kg marihuane, te preko 1200 komada lijekova koji sadrže psihotropne tvari.

       Kako Ministarstvo financija, Carinska uprava svoje službenike koji tijekom obnašanja službene dužnosti otkriju ili sudjeluju u otkrivanju većih pokušaja krijumčarenja robe, kao i u postupcima sprječavanja otkrivanja i drugih carinskih i trošarinskih prekršaja, redovito nagrađuje, tako smo i povodom ovogodišnjeg Međunarodnog dana carine prigodnim novčanim nagradama nagradili osam carinskih službenika.

       Koristimo ovu priliku zaželjeti svim carinskim službenicima Republike Hrvatske sretan Međunarodni dan carine i podsjetiti na važnu i odgovornu ulogu koju carinske službe diljem svijeta imaju te stoga vjerujemo da ćemo i dalje ostvarivati pozitivne rezultate i uspješno se boriti protiv svih nezakonitih radnji i prijevara.  

 Pisane vijesti