Izmijenjena HRAIS Nacionalnih pravila

Nova verzija HRAIS Nacionalnih pravila (v 2.8)

U verziji 2.8 HRAIS Nacionalnih pravila izmijenjena su slijedeća nacionalna pravila:

NP4356 – da odobrenje glasi ili na osobu iz polja 2 ili 8
NP4138 – nisu sva odobrenja /certifikati na nivou glave UCD
NP4356 i NP 4138 već su izmijenjena i kao takva aktivna u sustavu HRAIS (produkcijska okolina).

Uvedena su nova nacionalna pravila NP4025 i NP4057 radi uvođenja valute BAM u službenu tečajnu listu HNB (važeći od 1.3.2018.) - ista će biti aktivna od 1.3.2018.Pisane vijesti