INCOTERMS 2020

Slika /6884/Slika - ostale informacije.jpg

Od 1.1.2020. stupaju na snagu novi uvjeti isporuke (pariteti) INCOTERMS 2020.

Značajnija izmjena je izbacivanje tj. promjena naziva pariteta DAT u DPU (Delivered at place unloaded – predano na mjesto istovareno). Isti zadržava sve značajke uvjeta DAT samo se mijenja naziv zbog lakšeg definiranja mjesta isporuke i više nije samo terminal. Novi paritet DPU može se koristiti od 1. siječnja 2020., a paritet DAT i dalje ostaje na snazi nakon 1.1.2020.

Zbog gore navedenog napravljana je izmjena HRAIS šifarnika koji je dostupan na slijedećem linku https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/hrais-2482/hrais-sifarnik/4153.

Ostale izmjene u paritetima ne utječu na promjene u HRAIS sustavu.

Pisane vijesti