Dodatne carine za uvoz proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država

Slika /8961/Slika - ostale informacije.jpg

U Službenom listu broj L373 od 9. studenog 2020. objavljena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1646 kojom od 10. studenog 2020. počinje primjena dodatnih carina na uvoz određenih proizvoda iz Sjedinjenih Američkih Država.

Dodatnim carinama od 15 % ili 25 % obuhvaćeni su proizvodi navedeni u prilozima Uredbe 2020/1646, a primjenjuju se na robu podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država, neovisno o zemlji otpreme. 

Člankom 3. Uredbe 2020/1646 predviđeno je izuzeće od primjene dodatnih carina, i to:
  • za proizvode navedene u prilozima za koje je uvozna dozvola s izuzećem od carine ili njezinim smanjenjem izdana prije datuma stupanja na snagu ove Uredbe (ova odredba je primjenjiva za proizvode iz KN oznaka 0406 10 50, 0406 90 21, 0406 90 86 i 1001 99 00),
  • za proizvode navedene u prilozima za koje uvoznik može dokazati da su izvezeni iz Sjedinjenih Američkih Država u Uniju prije datuma stupanja na snagu ove Uredbe.
 
Za primjenu izuzeća potrebno je, ovisno o slučaju, deklarirati i priložiti uvoznu dozvolu AGRIM izdanu prije 10.11.2020. ili ispravu kojom se dokazuje da su predmetni proizvodi izvezeni iz Sjedinjenih Američkih Država u Uniju prije 10. studenog 2020. (šifra Y988).
 
 

Pisane vijesti