CITES seminari za carinske službenike u Valbandonu

  • Slika /arhiva/Slike/Novosti/IMG_1622_thumb.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Slijedom dvogodišnjeg projekta, započetog u siječnju 2007. godine „Implementacija okolišnog acquisa vezanog uz zaštitu divljih svojti reguliranjem trgovine“ u okviru predpristupnog programa MATRA PPA/V Kraljevine Nizozemske održana su dva edukacijska seminara od 31.03.-04.04. 2008, odnosno 21.04.-25.04. 2008. u Uslužnoj jedinici MUP-a u Valbandonu.

Projekt je ostvaren u organizaciji Uprave za zaštitu prirode, Ministarstva kulture, Carinske uprave Ministarstva financija te graničnom i kriminalističkom policijom Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Za cilj je seminar imao edukaciju i obuku carinskih i policijskih službenika, te inspektora zaštite prirode vezano uz prekogranični promet i trgovinu zaštićenim vrstama kroz carinsko područje Republike Hrvatske, što ujedno i uključuje provedbu CITES konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka. Edukacija po principu trening trenera, koju su prošli svi sudionici seminara svaki iz navedenih institucija osigurava održivost projekta i daljnju edukaciju unutar svoji ustrojstvenih jedinica.

Navedeni seminar u većem dijelu održali su stručnjaci iz Kraljevine Nizozemske, odnosno njihovog Ministarstva poljoprivrede, zaštite prirode kvalitete hrane i Carinske službe Kraljevine Nizozemske, a ostatak djelatnici Uprave za zaštitu prirode, Ministarstva kulture RH i Carinske uprave RH.

            Tijekom trajanja izobrazbe održano je niz predavanja i praktičnih radionica s naglaskom na prepoznavanje mogućih načina krijumčarenja zaštićenih divljih svojti biljaka i životinja. Carinski službenici koji su aktivno sudjelovali u svim danima seminara, pokazali su veliko zanimanje za ovu problematiku i zapaženo sudjelovali kako u radionicama tako i raspravama vezanima uz prekogranični promet i suzbijanje krijumčarenja divljim svojtama.

            Ovaj sve veći trend krijumčarenja ugroženih divljih životinja i biljaka, kao i njihovih derivata te gotovih proizvoda izrađenih od primjerice zmijske i krokodilske  kože  (novčanici, cipele, torbice …) što prema nekim statistika Svjetske carinske organizacije spada uz bok krijumčarenju droge, Carinska uprava RH je prepoznala kao rastući problem i samim time aktivno sudjeluje u suzbijanju ovakvog oblika nelegalne trgovine i kroz edukaciju svojih djelatnika, koji onda stečeno znanje koriste u svom svakodnevnom radu u svrhu očuvanja i zaštite prirode.Pisane vijesti