Carinski službenici pronašli sitno rezani duhan

  • Slika /11331/glavna slika.jpg
  • Slika
  • Slika

Carinski službenici Službe za mobilne jedinice Osijek pretragom osobnog vozila na području Čačinaca pronašli su 199,15 kilograma nelegalnog sitno rezanog duhana.

Provodeći pojačane mjere nadzora carinski službenici Područne jedinice - Službe za mobilne jedinice Osijek 13.rujna izvršili su pretragu osobnog vozila na području Čačinaca prilikom čega su pronađene veće količine sitno rezanog duhana koji nije bio obilježen duhanskim markicama Ministarstva financija RH.
 
Pretragom osobnog vozila pronađeno je ukupno:
-  199,15 kilograma sitno rezanog duhana.

Protiv prekršitelja bit će podnesena kaznena prijava te zahtjev za naplatu trošarine u iznosu od 171.269 kuna. Pronađena roba i vozilo su oduzeti.

                           Pisane vijesti