Pristupanje Ukrajine Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku

Slika /slike/Vijesti/slika oblak - informacije.jpg

Dana 01. listopada 2022. Ukrajina će pristupiti Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku (u daljnjem tekstu - Konvencija).

Pristupanjem Ukrajine Konvenciji bit će omogućeno kretanje roba između 27 država članica EU i 8 zemalja zajedničkog provoza (Švicarska Konfederacija,  Norveška, Island, Turska, Srbija, Sjeverna Makedonija, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske) uporabom zajedničkog provoznog postupka i jedne provozne deklaracije valjane na području svih zemalja potpisnica Konvencije.

Imajući u vidu da je zajedničko osiguranje za postupak provoza najčešće korišteni tip osiguranja, obavještavamo vas o sljedećem:
Gospodarski subjekti (korisnici postupka), koji su ujedno i korisnici Odobrenja za polaganje zajedničkog osiguranja uključujući moguće smanjenje ili oslobođenje odobrenja, koje izdaje Carinska uprava i koje žele nastupati kao korisnici postupka u postupcima provoza koji prolaze ili završavaju u  Ukrajini, dužni su dostaviti izmjenu postojeće jamstvene isprave tako da ista bude u skladu sa odredbama Konvencije.
S tim ciljem potrebno je kroz CDS aplikaciju (e-Odluke) podnijeti zahtjev za izmjenu odobrenja zbog teritorijalnog proširenja valjanosti, nakon čega će podnositelja zahtjeva biti pozvan na dostavu dodatka postojećoj  jamstvenoj ispravi u kojoj će biti navedena i Ukrajina kao država u kojoj jamstvo vrijedi, s pripadajućom kontakt adresom predstavnika jamca za uručenje obavijesti u Ukrajini.
 
https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/customs-ukraine-join-common-transit-convention-and-convention-simplification-formalities-trade-goods-2022-09-05_en
 
 
 Stranica