Carinska uprava uspješno zaključuje 2007. godinu

  

       Povodom božićnih blagdana u Središnjem uredu Carinske uprave organizirano je prigodno druženje s djelatnicima carinske službe koji odlaze u mirovinu i Božićni domjenak, kojemu su nazočili predstavnici Ministarstva financija, kao i djelatnici Carinske uprave, Središnjeg ureda, te pročelnici carinarnica.

       U svečanoj atmosferi ravnatelj Carinske uprave, gospodin Mladen Barišić primio je naše nove umirovljenike, te im je kroz ugodno druženje podijelio prigodne darove kao trajnu uspomenu na dugogodišnju službu, naglasivši pritom „kako su im vrata naše službe uvijek otvorena“. Također, u ovo blagdansko vrijeme nismo zaboravili na naše službenike koji su svojim radom doprinijeli ostvarenju izvrsnih poslovnih rezultata, ali i porastu ugleda službe, te smo ih ovom prigodom nagradili novčanim nagradama u iznosu od 4.858,00 Kn i to za ukupno 21 službenika. No, i ove godine u duhu darivanja nismo zaboravili na djecu sa posebnim potrebama, naših djelatnika, te smo i njih nagradili sa po 2.000,00 Kn i to za ukupno 130 djece.

       Božićnom domjenku uz djelatnike Carinske uprave pridružili su se i visoki uzvanici, ministar financija Ivan Šuker i državni tajnik Ante Žigman u pratnji izaslanstva Ministarstva financija. Tom prigodom ministar Šuker obratio se okupljenima, te je pritom iskazao svoje zadovoljstvo ostvarenim poslovnim rezultatima, kao i sveukupnim rezultatima Ministarstva financija, te je na kraju svoga obraćanja svima poželio „blagoslovljen i čestit Božić, kao sretnu i uspješnu Novu 2008. godinu“.

       U odnosu na prihode koje prikuplja Ministarstvo financija, Carinska uprava, ističemo da isti ostvaruju porast od 10%, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U strukturi prihoda Carinske uprave: posebni porezi čine 24,35%.

U strukturi prihoda Carinske uprave: carina i carinske pristojbe čine 4,41%.

U strukturi prihoda Carinske uprave: PDV pri uvozu čine 71,11%.

U strukturi prihoda Carinske uprave: ostali prihodi čine 0,13% (novčane kazne, carinske pristojbe u gotovu novcu, manipulativni troškovi i sl.)

       (Podaci se odnose na razdoblje I.-X. mjesec 2007.g.)

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

       U sklopu pretpristupnih pregovora, nakon što je Vlada Republike Hrvatske usvojila pregovaračko stajalište za poglavlje 29 –Carinska unija, te je isto dostavljeno Vijeću EU, na Međuvladinoj konferenciji o pristupanju na razini glavnih pregovarača otvoreni su pregovori za ovo poglavlje.

       Također, kao dio aktivnosti pretpristupnih pregovora Europska komisija je provela dvije promatračke misije u RH kako bi se ocijenili administrativni kapaciteti CURH potrebni za potpunu i jednoobraznu provedbu pravne stečevine EU za Poglavlje 29. Carinska unija. Kao rezultat druge misije Europska komisija je izvijestila da su zamijećena potrebna poboljšanja odnosno da su poduzete potrebne i konzistentne mjere, koje su rezultirale vidljivim učincima posebice u područjima obrazovanja carinskih službenika, usluga koje se pružaju gospodarskim operaterima, te području unutarnjeg nadzora i kontrole.

       Tijekom 2007. godine uspješno su privedeni kraju slijedeći CARDS twinning projekti:

 • CARDS 2003 „Potpora Carinskoj upravi u području posebnih poreza“
 • CARDS 2004 „Modernizacija Carinske uprave u cilju pripreme za primjenu Sustava upravljanja tarifom Zajednice“
 • CARDS 2003 Twinning light „Jačanje sustava carinskih laboratorija u Hrvatskoj“

       Također provedena je natječajna procedura te je ugovoreno svih šest projekata u sklopu programa Phare 2005. Radi se o projektima koji su usmjereni na izgradnju carinskih informacijskih sustava koji su neophodni za uspostavu interkonektivnosti sa carinskim informacijskim sustavima EU kako bi se odmah po pristupu u punopravno članstvo EU omogućila razmjena informacija sa Europskom komisijom i zemljama članicama.

       Zaključen je Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima.

       U listopadu 2007. godine CURH je bila domaćin 16.-og sastanka Europskih carinskih službi za suzbijanje krijumčarenja i prijevara, održanog u Cavtatu, kojem su nazočili predstavnici gotovo svih europskih zemalja te predstavnici Svjetske carinske organizacije, INTERPOL-A, EUROPOL-A, OLAF-a, SECI Centra i predstavnici Bosne i Hercegovine kao zemlje promatrača.

ZNAČAJNIJE ZAPLJENE ROBA

       Tijekom 2007. godine službenici Carinske uprave u okviru međunarodne suradnje (SECI centar, OLAF, WCO, EUROPOL i s carinskim administracijama europskih zemalja) sudjelovali su u provođenju i koordiniranju više carinskih operacija i to:

 • „SECURE ARK“ – usmjerena na nadzor kontejnerskog pomorskog i cestovnog prometa i sprječavanja krijumčarenja robe koja može poslužiti u terorističke svrhe;
 • „LOGO“ - usmjerene na suzbijanje i otkrivanje krijumčarenja sintetičkih droga;
 • „CONTAINMENT VI“- HARMONY - usmjerena na suzbijanje ilegalne trgovine opojnim drogama, prvenstveno heroina na tzv. Balkanskoj ruti;
 • „SHADOW“ – usmjerena na praćenje legalnih kretanja pošiljaka cigareta te suzbijanje krijumčarenja duhanskih proizvoda;
 • „ADRIA“ – usmjerena na praćenje legalnih pošiljaka cigareta i sirovina za proizvodnju, sprječavanje krijumčarenja istih kao i ostale visokotarifne robe;
 • „MATTHEW“ – usmjerena na suzbijanje krijumčarenja duhanskih proizvoda i alkohola.
 • „REMBRANDT“ – bilateralna operativna akcija s BiH
 • Carinski službenicu su sudjelovali u i vježbi kontrolirane isporuke droge „BALKANS 2007“.

       Koordinirali smo i organizirali ciljane operativne akcije mobilnih jedinica carine i MUP-a na carinskom području Republike Hrvatske: akcija „VELJAČA“ akcija „ TRAVANJ“ akcija „ SRPANJ“ i akcija „STUDENI“.

       Isto tako, Carinska uprava sudjelovala je i u provedbi zajedničkih akcija sa Mobilnom jedinicom za nadzor državne granice MUP-a RH, kojih je u 2007. godine provedeno ukupno 42 u cilju otkrivanja nezakonitog prometa roba, ilegalnog ulaska na teritorij RH ljudi i vozila na cjelovitom području RH.

       Tijekom 2007. godine s Veleposlanstvom SAD-a u Zagrebu ostvarena je odlična suradnja kroz program EXBS (izvozna kontrola i s tim povezana granična sigurnost) kroz kojeg je Carinskoj upravi donirana oprema u vrijednosti cca. 400.000 US $.

       U 2007. godini izvršene su preko 1.600 naknadnih kontrola, sukladno članku 90. Carinskog zakona. Od tog broja najveći broj – 902 kontrole, odnose se na kontrolu trošarinske robe. Sastavljeno je i preko 400 Zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

       Sustavnim vršenjem kontrole nad prometom roba, od strane službenika Carinske uprave tijekom 2007. godine izvršeno je preko 14.000 kontrola namjenske uporabe i korištenja ulja za loženje i eurodizelskog goriva obojenog plavom bojom.

       Posebne aktivnosti usmjerene su na kontrolu sivog čartera i privremenog uvoza plovila, pa je tako tijekom 2007. godine izvršeno preko 450 kontrola.

       Tijekom 2007. godine ukupno je od strane carinske službe zaplijenjeno preko 16.212.057 komada raznih vrsta cigareta namijenjenih crnom tržištu Republike Hrvatske i Europe. Isto tako u 2007. godini carinski su službenici zaplijenili ukupno preko 66 kilograma različite vrste droga, pretežito heroina i marihuane. U 2007. godini ostvareni su i značajni uspjesi kada je u pitanju provedba Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama zaštićenih biljaka i životinja, pri čemu treba naročito istaknuti zapljenu 10 komada kornjača Geochelone radiata, strogo zaštićenih prema Zakonu o zaštiti prirode, u vrijednosti 20.000 €, 35 komada kameleona Calumma globifer, u vrijednosti 17.500 € i 140 komada kameleona Calumma parsonii, u vrijednosti 112.000 €.

MJERE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE

       Carinska uprava pokrenula je projekt podizanja razine osviještenosti o štetnosti korupcije, te su izrađeni antikorupcijski plakati koji su vidljivo istaknuti u svim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave.

       Logo projekta je STOP KORUPCIJI.

       Ciljevi takve kampanje su slijedeći:

 • podizanje razine svijesti o štetnosti korupcije kod carinskih službenika i javnosti
 • prikupljanje podataka (“hot-line” i e-mail)
 • mogućnost prijavljivanja slučajeva korupcije prema obrascu sa točno selektiranim (traženim) podacima
 • samoprocjena (“self-assesment”) integriteta carinske službe.

EDUKACIJA CARINSKIH SLUŽBENIKA

       U svibnju 2007. godine dovršena je adaptacija smještajnih kapaciteti u Carinskom centru za obuku, a time su stvoreni preduvjeti za smještaj polaznika u samom Centru, te je postignut vrlo visok standard što je olakšalo organiziranje i provođenje obuke.

       Obuka koja se i do tada kontinuirano provodila prema Godišnjem obrazovnom planu znatno je intenzivirana, odnosno povećao se broj održanih seminara, radionica i stručnih sastanaka tako da je uz planirano održani čitav niz dodatnih obrazovnih aktivnosti, a obuhvaćena su sva stručna područja: Organizacija i pravni poslovi, Financijsko – knjigovodstveni poslovi, Carinski sustav i procedure, Posebni porezi i ostali porezi, Carinska tarifa, Carinska vrijednost robe, Podrijetlo robe, Carinski nadzor, Naknadne provjere, Suzbijanje krijumčarenja i prijevara, Specijalistička obuka za carinske službenike koji su ovlašteni za nošenje i uporabu vatrenog oružja, Nacionalna sigurnost i borba protiv korupcije i Integrirano upravljanje granicom – međuagencijska suradnja.

       Iako je ovaj prikaz samo dio aktivnosti koje su se tijekom 2007. godine provodile u Carinskoj upravi, iste su sasvim dovoljan razlog da svim carinskim službenicima ovim putem uputim iskrenu zahvalu za ostvarena postignuća, podizanje ugleda carinske službe u zemlji i inozemstvu, kao i daljnji uspješan rad u nadolazećoj godini.

Svim carinskim djelatnicima, suradnicima i sudionicima carinskih postupaka, te Vašim obiteljima povodom nadolazećih blagdana želim čestit i blagoslovljen Božić i sretnu i uspješnu Novu 2008. godinu.

Mladen Barišić                             

pomoćnik ministra i ravnatelj Carinske uprave .  Pisane vijesti