Carina 2013 seminar - Benchmarking (usporedna analiza), Prag, 29. siječnja – 01. veljače 2008.

Slika /arhiva/Slike/Novosti/customs_001_thumb.jpg

U razdoblju od 30. siječnja do 01. veljače 2008. godine predstavnici Carinske uprave Republike Hrvatske, načelnik Odjela za europske integracije, Željko Franjić, nacionalna kontakt osoba za program Carina 2013, Miroslav Lučić i predstojnik carinske ispostave Luka Rijeka, Ivica Pilipović, sudjelovali su na trodnevnom „Benchmarking“ seminaru u sklopu programa Carina 2013, organiziranom u Pragu. 

 

Spomenuti seminar bio je usmjeren na jačanje svijesti o benchmarkingu (usporednoj analizi) kao instrumentu poboljšanja poslovanja u djelokrugu carinske službe (postupci i procedure, praksa u provedbi istih), stvaranju okruženja znanja u kojemu se može raspravljati o vještinama i razmjenjivati iskustva stečena korištenjem benchmarkinga te na osposobljavanje polaznika seminara da stečeno znanje prenesu na suradnike unutar svojih carinskih uprava.

 

Pojašnjen je i sam koncept benchmarkinga kao  tehnike unapređenja poslovanja, koja je izvorno razvijena u industrijskom sektoru, a uključuje prepoznavanje dobre prakse u drugim upravama ili područjima rada u cilju otkrivanja područja za poboljšanje, a zatim i primjenu tih dobrih praksi u svojoj upravi ili području rada. Kao takav, benchmarking je jedna od provedbenih aktivnosti programa Carina 2013, gdje, kao proces prepoznavanja dobrih praksi, često može pomoći sudionicima sagledati probleme iz druge ili šire perspektive te im pomaže u promjenama time što jasno određuje prave korake koje je potrebno poduzeti za napredak (ili im daje potvrdu da već idu u dobrom smjeru vezano uz određeno pitanje) te pomaže u poboljšanju suradnje s drugim državama sudionicama. Može se provoditi u formi radnih posjeta, projektnih grupa, promatračkih aktivnosti, seminara, radionica i obuke i najčešće se provodi na konkretnoj carinskoj ispostavi.

 

Seminar je proveden u formi predavanja i interaktivnih radionica tijekom kojih su izvršene simulacije primjene benchmarkinga, od iniciranja i komunikacije do provedbe i evaluacije. Pojašnjena je i uloga nacionalnog koordinatora za benchmarking, kao i sam proces planiranja benchnmarkinga te njegove pripreme, provedbe, izvješćivanja i evaluacije. Predstavljena su i vrlo pozitivna iskustva carinskih službi zemalja koja su već koristila ovaj instrument u područjima kao što su zaštita prava intelektualnog vlasništva, provedba mjera zajedničke poljoprivredne politike, provedba pojednostavljenih postupaka, jačanje suradnje s gospodarskim operaterima itd.

 

Seminar je organiziran vrlo uspješno i uz veliki trud zemlje domaćina. Bilo je prilika za razmjenu iskustava i informacija te upoznavanje i povezivanje s kolegama iz drugih zemalja.Pisane vijesti