Povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika

Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika, ("Narodne novine", broj 12/2019)

Prilog 1 - Obrazac 1

Informacije o izračunu povrata dijela plaćene trošarine u komercijalnom prijevozu robe i putnika za 2020. godinu
 
Članak 104. Zakona o trošarinama - Povrat trošarine određuje se u visini razlike trošarine važeće na dan kupnje dizelskog goriva u Republici Hrvatskoj i minimalno propisane visine trošarine na dizelsko gorivo koja iznosi 330 eura, a koji iznos se preračunava u nacionalnu valutu sukladno članku 142. Zakona.

Članak 5. stavak 2. Pravilnika o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika - Za izračun iznosa povrata plaćene trošarine primjenjuje se tečaj Europske središnje banke (ECB) objavljen u Službenom listu Europske unije, koji vrijedi prvog radnog dana u mjesecu listopadu na način da se počinje primjenjivati 1. siječnja sljedeće kalendarske godine.

Tečajna lista eura na dan 01.10.2019. objavljena je u Službenom listu Europske unije - OJ C 331, 2.10.2019.

  HRK / 1000 l Tečaj HRK/€ € / 1000 l
Visina trošarine na dizelsko gorivo u HRV 3.060,00 7,4111 412,89
Minimalna visina trošarine propisana Direktivom 2003/96 EZ 2.445,66 7,4111 330,00
Razlika (članak 104. Zakona) 614,34 - -
 
Iznos povrata dijela plaćene trošarine obračunava se po litri dizelskog goriva i iznosi 0,6143 HRK.
 
Primjer izračuna povrata dijela plaćene trošarine

Korisnik prava u Obrascu 1 prijavljuje 5.670,00 litara ukupne količine potrošenog dizelskog goriva.

Izračun:

Ukupna količina potrošenog dizelskog goriva (u litrama) x Iznos povrata dijela plaćene trošarine po litri dizelskog goriva:

5.670,00 litara x 0,6143 kn/l = 3.483,08 HRK
 
Iznosi povrata dijela plaćene trošarine po godinama:
 
Godina HRK/l
2020 0,6143
2019 0,6071

Povratne informacije o kvaliteti informacije:

Ostavite komentar i ispunite anketu