Granični prijelazi

Republika Hrvatska kao država članica Europske unije, definirala je i uzajamnim sporazumima odredila granične prijelaze za promet putnika i roba sa susjednim "ne EU" državama s kojima ima kopnenu, riječnu i morsku granicu.
Carinska služba provodi carinski nadzor nad unosom i iznosom robe sa susjednim "ne EU" državama, i to: Bosnom i Hercegovinom, Republikom Srbijom i Crnom Gorom.
Carinski nadzor provodi se na graničnim i carinskim uredima.

 

Adresar graničnih prijelaza-pretraživač

Granični carinski uredi:
Naziv graničnog carinskog ureda:
Kategorija graničnog carinskog ureda: