Granični carinski uredi

Granični prijelazi određuju se kao:

  1. stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama

  • su prijelazi na kojima se neprekidno obavljaju poslovi iz nadležnosti policije i carine, a poslovi iz nadležnosti veterinarske, fitosanitarne, sanitarne i prometne inspekcije u skladu s odgovarajućim zakonom i međunarodnim ugovorima

2. stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba

  • su prijelazi na kojima se obavljaju poslovi iz nadležnosti policije i carine. Preko ovih graničnih prijelaza mogu se uvoziti, izvoziti ili provoziti vrste roba koje ne podliježu inspekcijskom pregledu na granici ili je njihov promet reguliran posebnim propisom

3. stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika

  • su prijelazi na kojima se obavljaju poslovi iz nadležnosti policije i carine, otvoreni za međunarodni putnički promet

4. stalni granični prijelazi za pogranični promet

  • su prijelazi određeni za prelazak vanjske granice sukladno pravilima režima pograničnog prometa utvrđenog sporazumom o pograničnom prometu sa susjednom trećom zemljom. Sukladno pravilima režima pograničnog prometa stanovnici pograničnog područja mogu prelaziti vanjsku granicu i preko drugih graničnih prijelaza