Zaštita osobnih podataka u NCTS, ECS i ICS sustavima

Slika /slike/Vijesti/2018/5622/Slika - ostale informacije.jpg

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 ili GDPR (General Data Protecting Regulation) je stupila na snagu 25. svibnja 2016. i bit će u primjeni od 25. svibnja 2018., za što se već sada provode odgovarajuće pripremne aktivnosti.

Ovom Uredbom modernizira se i unapređuje područje zaštite osobnih podataka u cijeloj Europskoj uniji te će se ona direktno primjenjivati u državama članicama Unije bez potrebe za dodatno prenošenje u nacionalno zakonodavstvo.
 
Neovisno nadzorno tijelo za provedbu odredbi ove Uredbe je European Data Protection Supervisor. Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) istražuje prijevare povezane s proračunom EU-a, korupciju i ozbiljne prekršaje unutar europskih institucija te izrađuje politiku borbe protiv prijevara. Sukladno svojoj zadaći OLAF koristi podatke iz NCTS, ECS i ICS sustava kojima upravlja Europska komisija prema Uredbi (EU) br. 952/2013 o carinskom zakoniku Unije i te podatke prikuplja u bazi podataka o uvozu, izvozu i provozu (IET – Import/Export/Transit). Ti podaci uključuju podatke o pošiljatelju i primatelju robe te se obično odnose na tvrtke, međutim mogu se odnositi i na fizičke osobe.
 
Više informacija o postupanju s osobnim podacima prikupljenim od strane Europskog ureda za borbu protiv prijevara u bazi podataka o uvozu, izvozu i provozu nalazi se u Izjavi o privatnosti na slijedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/212_iet_en.pdf

Pisane vijesti

Dokumenti