Zaprimanje eRačuna od 1. prosinca 2018. godine

Slika /6240/1. pravo na pristup.jpg

Dostava eRačuna za Carinsku upravu kao i za sva tijela državne uprave bit će moguća isključivo putem FINA-e kao centralnog informacijskog posrednika, uvođenjem nove funkcionalnosti eRačuna.
 

Ministarstvo financija, Carinska uprava sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine broj 94/2018) omogućuje zaprimanje eRačuna od 1. prosinca 2018. godine.
 
Dostava eRačuna za Carinsku upravu, kao i za sva tijela državne uprave, bit će moguća isključivo putem FINA-e kao centralnog informacijskog posrednika, ili drugih informacijskih posrednika koji su povezani sa FINA-inim sustavom, uvođenjem nove funkcionalnosti eRačuna, te u nastavku dostavljamo link na kojem su detaljna pojašnjenja https://www.fina.hr/Default.aspx?art=12230&sec=1354, dok se dodatne obavijesti mogu dobiti i putem e-maila e-racun@fina.hr.
 
Prilikom izdavanja eRačuna na Ministarstvo financija, Carinsku upravu, obvezan je unos šifre lokacije na koju se odnosi račun za isporučenu robu ili uslugu. U nastavku dajemo pregled šifri kako slijedi:
 
Carinska uprava, Središnji ured   –  11002
Područni carinski ured Zagreb     –  30007
Područni carinski ured Rijeka      –  60003
Područni carinski ured Osijek      –  70009
Područni carinski ured Split         –  80004
 
Napominjemo da će se šifre lokacije regulirati u svim ugovorima s dobavljačima, tako da bez unosa navedenih šifri na račune neće biti moguće zaprimanje eRačuna putem centralnog informacijskog posrednika FINA-e.
 
 
 

Pisane vijesti