Zaključeno Hrvatsko predsjedanje Vijećem EU

  • Slika /8650/EU2020HR predsejdanje.jpg
  • Slika
  • Slika

30. lipnja 2020. dovršeno je šestomjesečno razdoblje u kojem je RH predsjedala Vijećem EU, u čemu je svoju ulogu imala i Carinska uprava sa radnim skupinama Vijeća iz nadležnosti Carinske uprave.

HRPRES (hrvatsko predsjedanje) je završilo 30. lipnja 2020. nakon šestomjesečnog  (182 dana) predsjedanja Vijećem EU. Hrvatska carinska administracija je u okviru svoje nadležnosti i relevantnih radnih skupina Vijeća odradila posao za koji svaka država članica mora osigurati potrebne administrativne i stručne resurse neovisno o veličini administracije. U tom okviru Carinska uprava imala je odgovarajuće timove službenika za relevantne radne skupine Vijeća, koji su proveli zadaće predsjedanja.

Carinska uprava je time po prvi put imala priliku voditi sastanke Vijeća EU na razini radnih skupina kao država koja predsjeda Vijećem i ima ulogu koordinatora i voditelja tematskih dosjea i moderatora stajališta između država članica i Europske komisije. S obzirom na okolnosti i nemogućnost održavanja fizičkih sastanaka zbog pridržavanja epidemioloških mjera i ograničenja putovanja, po prvi put u praksi rada Vijeća su za carinske radne skupine Vijeća održani i virtualni sastanci.

S HR PRES završava TRIO država koje su predsjedale u zadnjih 18 mjeseci RO – FI – HR.

Izazovi HRPRES-a

Tijekom priprema za PRES u svim edukacijama je naglašena potreba fleksibilnosti s obzirom da nikad nije moguće predvidjeti i pripremiti se za sve situacije.

Zbog okolnosti nastalih zbog COVID pandemije koje su u značajnoj mjeri promijenile tijek, planove i očekivanja HRPRES,  zatvaranja svih aktivnosti i granica, kako u Bruxellesu tako i u svim DČ, zatim potresa u Zagrebu usred predsjedanja,  te  neočekivanih obrata tijekom rasprava na pojedinim održanim sastancima, HR PRES je definitivno bilo popraćeno iznenađenjima.

Za novonastale situacije je bila potrebna nova vrsta fleksibilnosti. Od početka ožujka, iz dana u dan bila je potrebna izmjena planova i prilagodba metoda rada na novonastala stanja i situacije. Predsjedništvo je učinilo sve napore da ostane povezano s DČ i Komisijom, te da nastavi raditi zajednički na ostvarivanju zadataka.

Ostvareno tijekom PRES

Ostvarenje planova HRPRES je bilo pod znatnim utjecajem COVID-19 okolnosti. Fleksibilnost na najvećem stupnju je omogućila da se predsjedanje preusmjeri na pisane procedure postizanja dogovora o dokumentima.

Ostvarenja po radnim skupinama:

Radna skupina za carinsku uniju

U okviru ove radne skupine, Predsjedništvo je organiziralo 7 sastanaka u Vijeću (Bruxelles) i 1 virtualni sastanak putem telekonferencijskih alata.

Tijekom HR PRES-a je postignut dogovor za veliki broj dokumenata što u pisanoj proceduri, što tijekom sastanaka: 2 Uredbe Vijeća; 3 Odluke Vijeća;  35  koordiniranih EU i zajedničkih stajališta; a kreirana su i 2 nova dokumenta Predsjedništva.

Unatoč spremnosti i volji za nastavak pregovora sa strane HRPRES (trijalog) s Europskim parlamentom o carinskim Uredbama u okviru Višegodišnjeg Financijskog okvira (VFO), Europski parlament nije bio voljan nastaviti pregovore prije nego se steknu uvjeti da Vijeće ima puni mandat (čeka se dogovor na najvišoj političkoj razini o financijskim iznosima u VFO-u).

Kao najzanimljiviji dosje i dokument o kojem se vodila najduža rasprava na 13 sastanaka, od ožujka 2019. do veljače 2020. godine, ističu se „Smjernice o uspostavi EU i zajedničkih stajališta koja trebaju biti iznesena u okviru Svjetske carinske organizacije (WCO)“. Svrha dokumenta je opisati postupak koordinacije i suradnje Vijeća i Komisije na tehničkoj razini koji se primjenjuje na pripremu, uspostavljanje i iznošenje EU i zajedničkih stajališta koja će se iznositi u tijelima uspostavljenim unutar WCO-a kako bi se osiguralo jedinstvo vanjskog zastupanja Unije sukladno odredbama Ugovora o osnivanju EU. Postizanju dogovora je prethodilo bilateralno pregovaranje s velikim brojem DČ i Komisijom.

Radna skupina za carinsku suradnju

Radna skupina za carinsku suradnju u Vijeću EU tijekom hrvatskog predsjedanja održala je 3 fizička sastanka; dva plenarna i jedan sastanak stručnjaka, te jednu videokonferenciju kao zamjenu za završni fizički sastanak.

Tijekom šestomjesečnog predsjedanja Radnom skupinom za carinsku suradnju usvojeno je ukupno 20 strateških dokumenata. Od toga, 8 dokumenata usvojeno je na fizičkim sastancima, a preostalih 12 putem službenih pisanih procedura. Valja izdvojiti finalizaciju 9. Akcijskog plana i usvajanje svih mandata za aktivnosti 10. Akcijskog plana, doprinos međuagencijskoj suradnji kroz sinergiju aktivnosti i izbjegavanje preklapanja aktivnosti EMPACT plana i CCWP akcijskog plana, zajedničku koordinaciju rada Radne skupine za provedbu zakona (LEWP), za koju je nadležno Ministarstvo unutarnjih poslovi, i Radne skupine za carinsku suradnju, te pripremu dokumenta „Studija o programima podrške carinskim aktivnostima“ za lakšu provedbu 10. Akcijskog plana, ali i ostalih carinskih aktivnosti, kako na EU, tako i na nacionalnom nivou.

Radna skupina za porezna pitanja – podskupina za neizravno oporezivanje (format trošarine)

Rad HR PRES je obuhvatio analizu više ključnih dokumenata, te koordinaciju i prilagodbu stajališta država članica, u suradnji s Glavnim tajništvom Vijeća i Pravnom službom Vijeća, uz stalne kontakte prema ključnim dionicima kada je bilo potrebno. Isto je značilo raspravu, usuglašavanje i argumentiranje kako na sastancima, ali još više na nebrojenim bilateralnim ili multilateralnim kontaktima, kao i telefonskom ili pisanom razmjenom argumenata sa svim akterima iz država članica, glavnog tajništva Vijeća, pravne službe Vijeća i Europske komisije.  Specifikum i dodatna težina i zahtjevnost rada trošarinske radne skupine pa tako i HRPRES-a kao voditelja svih procesa u bitnome je, osim što ovisi o dosjeima koje Europska komisija predloži, bila u tome što zakonodavni i nezakonodavni akti koji se raspravljaju na razini radne skupine pripadaju poreznim politikama za koje je potrebna jednoglasnost država članica.

Tijekom HR PRES rad je bio usmjeren na dva najvažnija dosjea, jedan zakonodavni i jedan nezakonodavni akt. Radilo se o Prijedlogu izmjene Direktive Vijeća 92/83/EEZ o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića (tzv. Alkoholna trošarinska direktiva), zakonodavnom aktu koji je bio u raspravi u Vijeću od svibnja 2018. godine te oko kojeg prethodna predsjedništva nisu uspjela postići politički dogovor. HR PRES je također odlučio uvrstiti na raspravu u Vijeću i Evaluacijsko izvješće Komisije o Direktivi Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koje vrijede za prerađeni duhan (tzv. Duhanska trošarinska direktiva) objavljeno u veljači 2020. godine sa ciljem usvajanja Zaključaka Vijeća (nezakonodavni akt) o budućim smjernicama u ovom području oporezivanja.

Radna je skupina ostvarila zadane ciljeve odnosno postigla izniman uspjeh u pogledu obaju dosjea. Osim usvajanja Zaključaka Vijeća o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan, glavni uspjeh je izmjena Direktive o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića, što je rezultiralo konačnim postizanjem kompromisnog političkog dogovora.

Ovo je iznimno bitno jer omogućuje ne samo primjenu posebnog sustava trošarinskog tretmana malih proizvođača jakih alkoholnih pića za kućnu upotrebu u skladu sa postojećim režimom u RH, nego i oslobođenje za 50 litara jakog alkoholnog pića, a što će pridonijeti daljnjem rasterećenju trošarinskih obveznika i smanjenju administrativnog angažmana carinske službe.  

Radi se o svakako značajnom uspjehu koji ima izravne pozitivne učinke na RH, jer će unatoč višegodišnjem tumačenju EK da RH ne primjenjuje sustav oporezivanja malih proizvođača jakih alkoholnih pića u skladu s Direktivom, te da joj prijeti moguća tužba, sada nedvojbeno isti sustav moći ostati i nadalje u primjeni i to čak i u povoljnijem režimu, ne samo u RH nego i u drugim članicama koje imaju takav sustav.

ZAKLJUČNO

Članovi timova HRPRES-a zahvaljuju na povjerenju Carinske uprave, te svima koji su svojim radom pomogli u ostvarenju ciljeva i zadataka HRPRES-a u dijelu iz nadležnosti Carinske uprave. Svima je bila velika čast predstavljati Republiku Hrvatsku u ulozi države koja predsjeda Vijećem EU.

Na temelju pozitivnih povratnih informacija od Komisije, Tajništva Vijeća i DČ, može se reći da je rad naših timova ostavio odličan dojam u EU okruženju, a ostvareni su i ciljevi na koje se moglo utjecati.

Od 1. srpnja predsjedanje preuzima Njemačka.  Od strane HR PRES nije upitna spremnost za pružanje podrške i dijeljenje stečenih znanja i iskustava sa državama koje dolaze kao budući predsjedavatelji Vijećem EU.

 

Pisane vijesti