Zajednički kolegij Ministarstva financija

  • Slika /5076/gl slika.jpg
  • Slika
  • Slika

Ministar financija dr. sc. Zdravko Marić održao je 26. svibnja 2017. godine, zajednički kolegij predstavnika svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva financija i to Uprava iz užeg dijela ministarstva te Porezne i Carinske uprave.

Teme kolegija bile su aktualnosti iz djelokruga rada ministarstva te plan budućih aktivnosti u drugoj polovici 2017. godine.

Domaćin zajedničkom kolegiju, koji se održao u Carinskom centu za obuku, bio je pomoćnik ministra i ravnatelj Carinske uprave, mr.sc. Hrvoje Čović sa pročelnicima područnih carinskih ureda i pomoćnicima nadležnih sektora Carinske uprave.
 
Na kolegiju su sudjelovali i zamjenik ministra financija gosp. Željko Tufekčić, Glavni tajnik ministarstva, g. Zvonko Šakić,  pomoćnica ministra financija i glavna državna rizničarka, gđa Ivana Jakir Bajo te pomoćnici ministra g. Ante Matijević i Stipe Župan, dok su ispred Porezne uprave na kolegiju  sudjelovali  pomoćnik ministar financija i ravnatelj Porezne uprave, g. Zdravko Zrinušić sa pročelnicima područnih ureda i pomoćnicima nadležnih sektora Porezne uprave.
 
Ministar financija uvodno je prezentirao trenutne pokazatelje i analizu proračunskih prihoda koji ukazuju na stabilne i pozitivne trendove u ukupnom iznosu te ocijenivši uspješnim dosadašnji rad, dao smjernice za nastavak ostvarenja pozitivnih proračunskih kretanja i u drugom dijelu godine, posebno sa aspekta prihoda koje prikuplja Porezna i Carinska uprava.
Isto tako analizirani su se učinci provedbe porezne reforme i niza normativnih i institucionalnih mjera koje je predmetna reforma donijela, a među kojima i provedba novog modela oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila, o čijim rezultatima je, Ravnatelj Carinske uprave izvijesti te prezentirajući temeljne pokazatelja u prva četiri mjeseca 2017. u odnosu na prethodne godine, istakao kako je predmetnim zakonodavnim rješenjem postignuto, ne samo povećanje financijskog prihoda od oporezivanja motornim vozilima već i pozitivan ekološki efekt utjecaja na okoliš ali i dugoročni utjecaj na tržište motornih vozila, što je posljedično i bio jedan od  ciljeva donošenja predmetnog propisa.
 
Kako je sastavni dio porezne reforme i niz drugih propisa posebice u dijelu nadležnosti Porezne uprave, Ravnatelj Porezne uprave osvrnuo se na pripremne aktivnosti vezano uz uvođenje poreza na nekretnine i niz promjena u sustavu oporezivanja pa tako i u sustavu nadzornih aktivnosti po pitanju učinkovite naplate poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost. Tako su predstavnici Porezne uprave prezentirali nove alate za provedbu nadzora i ciljanih provjera iznajmljivača.
 
Zaključno su dogovorene zajedničke aktivnosti nadzornih i normativnih službi Porezne i Carinske uprave kao i ostalih ustrojstvenih jedinica Ministarstva financija, posebice tijekom provedbe intenzivnih aktivnosti u  turističkoj sezoni, čija je i dosadašnja suradnja ocijenjena kao vrlo uspješna, a što su i dokazali rezultati postignuti zajedničkim aktivnostima.
 
 

Pisane vijesti