Webinar „Mehanizam za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM): pregled tehničkih i praktičnih aspekata prijelaznog registra“

Slika /slike/Slike za objave za web/shutterstock_120418684_cr.jpg

Europska komisija organizira 19.6.2024.  webinar za CBAM obveznike u pogledu informiranja o predstojećih obvezama.

Sukladno Uredbi (EU) 2023/956 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. svibnja 2023. o uspostavi mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM), Europska komisija predstavit će detaljan pregled trenutnog stanja Uredbe o CBAM-u, s naglaskom na njezine tehničke i praktične aspekte, uključujući teme kao što su: prijelazni CBAM registar, obveze izvješćivanja i specifičnosti vezane uz različite sektore CBAM-a. Webinar će uključivati ​​sesiju pitanja i odgovora.
 
Online webinar omogućit će dionicima CBAM-a da steknu bolje razumijevanje operativnih aspekata prijelaznog registra u skladu s CBAM Uredbom, ističući zahtjeve i odgovarajući na pitanja o specifičnim pitanjima CBAM sektora.
 
Zainteresirani obveznici pozvani su da se registriraju i sudjeluju na webinaru te će imati mogućnost postavljanja pitanja na koja će se odgovarati uživo.
 
Webinar će se održati 19. 6. 2024. od 10:00 do 12:00 sati, a prijave se zaprimaju do 18. 6. do 10:00 sati.
 
Prijave i informacije o održavanju webinara dostupne su na sljedećoj poveznici:  https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism/carbon-border-adjustment-mechanism-overview-technical-and-practical-aspects-transitional-registry-2024-06-19_en.
 

Pisane vijesti